Ta strona internetowa używa ciasteczek.

Globalizacja

PETYCJA

Jesli chcesz dolaczyć do sygnatariuszy poniższego listu wyslij swoje imie, nazwisko i pelniona funkcje na adres: instytut@globalizacja.org .
If you'd like to join the signatories of below letter please send your name, surname and profession to: instytut@globalizacja.org .

KSIĄŻKI

 

Tomasz Teluk
Libertarianizm. Krytyka.
Obecne wydanie zostało uzupełnione o wątki krytyczne związane z kwestiami etycznymi – tolerancją lewicujących libertarian wobec patologii społecznych takich jak: homoseksualizm, pedofilia, narkomania czy prostytucja.
 

KONTAKT

Fundacja Instytut Globalizacji
ul. Opawska 1/4
44-100 Gliwice, Poland
Tel./fax: +48 32 2326554
Tel.

SPONSORZY

Instytut Globalizacji jest prywatnym, wolnorynkowym instytutem spraw publicznym, posiadającym statut fundacji.

Nasza placówka z wdzięcznością przyjmuje darowizny i wpłaty wyłącznie od osób prywatnych i przedsiębiorstw. Wobec sponsorów stosujemy politykę poufności.

Nie przyjmujemy wpłat od partii politycznych, instytucji państwowych, i wszystkich innych organizacji, których działalność jest finansowana z przymusowych podatków.

O NAS

Instytut Globalizacji jest wolnorynkowym instytutem spraw publicznych i niezależnym ośrodkiem analitycznym.

Pomysł powołania Instytutu narodził się podczas spotkania w hotelu Mariott w Warszawie w 2005 r., na którym Tomasz Teluk – ekspert ekonomiczny i publicysta oraz Tomasz Sommer – dziennikarz i wydawca, postanowili o utworzeniu niezależnego wolnorynkowego ośrodka, który miałby realny wpływ na sprawy publiczne w Polsce oraz uczestniczyłby w międzynarodowych programach na rzecz poszerzenia wolności jednostki, obrony tradycyjnych