Ta strona internetowa używa ciasteczek.

Regulamin przetwarzania danych osobowych

1. Niniejszy dokument stanowi regulamin przetwarzania danych osobowych serwisu internetowego dalej nazywanego Serwisem, dostępnego pod adresem www.globalizacja.org.

2. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane i prywatność były należycie chronione i nieudostępniane osobom trzecim.

3. Administratorem Państwa danych jest Fundacja Instytut Globalizacji, ul. Opawska 1/4, 44-100 Gliwice. Kontakt z administratorem: instytut@globalizacja.org, tel. 32 232 65 54

4. Od 25.05.2018 stosujemy się do tzw. RODO, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawach swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej "RODO".

5. Jeśli zamierzacie Państwo korzystać z naszych usług - zostaniecie poproszeni o podanie nam swoich danych osobowych. W związku z tym, że złożenie zamówienie bez jego zakładania jest dobrowolne, również podanie przez Państwa danych osobowych ma dobrowolny charakter. Bez ich otrzymania nie będziemy mogli zrealizować zamówienia, a Państwo nie będą mogli skorzystać z naszych usług.

6. Podanie danych osobowych jest niezbędne w związku z zawarciem umowy – realizacją Państwa zamówień i odpowiedzią na składane przez Państwa zapytania. Przetwarzanie danych ma charakter dobrowolny i następuje w celu wykonania umów, których jesteście Państwo stroną lub w związku z zamiarem zawarcia tych umów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

7. Zakres przetwarzanych przez Administratora danych obejmuje: imię, nazwisko, firmę klienta/przedsiębiorcy, adres do faktury, jeśli konieczne, i adres do wysyłki zamówienia, adres e-mail i numer telefonu, numer NIP. Dane mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych np. powiadamiania o zmianach w ofercie.

8. Użytkownik ma prawo do tego, aby zażądać dostępu do swoich danych osobowych, aktualizacji. Użytkownik ma prawo żądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, w tym celu należy wysłać mail na adres: instytut@globalizacja.org

9. Dane osobowe zgromadzone przez Administratora są przechowywane wyłącznie na potrzeby składanego zamówienia. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

10 . W celu realizacji zamówień, które zostały u nas złożone będziemy przekazywać Państwa dane Poczcie Polskiej, wyłącznie w celu wysyłki.

11. Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo udostępnionych przez Państwa danych osobowych, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Gliwice 25.05.2018