Ta strona internetowa używa ciasteczek.

Charytatywnie


Indywidualna pomoc chorym, wdowom i sierotom, a nie rozbudowa redystrybucji państwa socjalnego, to obowiązek moralny każdego człowieka. Globalizacja przyczyniła się do zwiększenia globalnego dobrobytu i poprawy wskaźników cywilizacyjnych. Niemniej wielu ludzi, nie ze swojej winy, jest nieprzystosowanych do konkurowania w dobie globalizacji.


Jeśli uważasz, że konieczne jest niwelowanie ubocznych skutków globalizacji, możesz przyłączyć się do jednego z naszych programów charytatywnych, które prowadzimy od początku istnienia naszego Instytutu, pisząc na adres instytut@globalizacja.org Wówczas podamy Ci numer specjalnego konta, z którego środki w 100 proc. przeznaczone są na działalność charytatywną.


Nasza działalność charytatywna przejawia się w następujących obszarach:

Nieoprocentowane mikropożyczki dla przedsiębiorców z Afryki. Poprzez serwis internetowy www.kiva.org udzielamy niskich, nieoprocentowanych pożyczek przedsiębiorcom z najuboższych krajów świata, którzy chcą rozwijać własny biznes. To jedna z najbardziej efektywnych metod pomocy ubogim, która pozwala im uzyskać kontrolę nad własnym życiem.

Wspomagamy także Misje Salezjańskie. Jesteśmy zaangażowani w program „Adopcji serca” www.adopcja.salezjanie.pl „Adopcja serca” polega na adopcji na odległość grupy dzieci i finansowaniu im edukacji na poziomie podstawowym i średnim. Często są to dzieci ulicy bądź sieroty. Inwestycja w edukację to często jedyna szansa na przerwanie błędnego koła biedy i zatracenia.


Włączyliśmy się także w Akcję Bezpośredniej Pomocy Głodującym w Polsce http://abpg.bloog.pl Jest to jedyne przedsięwzięcie charytatywne w naszym kraju niegenerujące kosztów administracyjnych. Polega na bezpośredniej pomocy rodzinom (wielodzietnym, owdowiałym, przewlekle chorym) znajdującym się w sytuacjach krytycznych.