Ta strona internetowa używa ciasteczek.

Cele

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 

 1. Realizację, organizację i finansowanie:
  1. raportów, ekspertyz, analiz, komentarzy, publikacji,
  2. konferencji, debat, szkoleń, akcji oświatowych i edukacyjnych,
 2. Działalność wydawniczą
 3. Prowadzenie internetowych serwisów informacyjnych. 
 4. Współpracę z mediami poprzez przygotowywanie i dystrybucję materiałów prasowych.
 5. Współpracę z analogicznymi instytucjami w Polsce i na świecie.
 6. Współpracę z prywatnymi przedsiębiorcami.
 7. Współpracę z wyższymi uczelniami oraz innymi placówkami edukacyjnymi.
 8. Działania informacyjne skierowane do polityków, organów władz państwowych i Unii Europejskiej.
 9. Finansowanie organizacji polonijnych zagranicą.
 10. Finansowanie instytucji religijnych.
 11. Finansowanie świeckich misji i osób prywatnych zagranicą.
 12. Działalność charytatywną.
 13. Fundowanie nagród i stypendiów.