Ta strona internetowa używa ciasteczek.

Rada Naukowa

Rada Naukowa Instytutu:

  • Ks. prof. dr hab. Artur Jerzy Katolo
  • Ks. prof. dr hab. Robert Skrzypczak

Biogramy:

Ks. prof. dr hab. Artur Jerzy Katolo jest profesorem teologii moralnej. Ks. prof. Katolo jest wykładowcą Istituto Filosofico-Teologico Cosentino Redemptoris Custos w Rende we Włoszech. Jego specjalnością jest bioetyka. Jest m.in. współautorem Encyklopedii Bioetyki (POLWEN, Radom 2005) oraz autorem ponad 100 prac naukowych z dziedziny ochrony życia ludzkiego, nauk o rodzinie i moralności katolickiej. Ks. Prof. Katolo jest członkiem Human Life International (HLI) oraz prezesem Polsko-Włoskiego Stowarzyszenia Kulturalnego w Cosenza.

Ks. prof. dr hab. Robert Skrzypczak - katechista, rekolekcjonista, duszpasterz akademicki w Warszawie. Święcenia kapłańskie uzyskał w roku 1996 po ukończeniu formacji w Archidiecezjalnym Seminarium Misyjnym Redemptoris Mater w Warszawie. Magister psychologii i doktor teologii. Stopień doktorski uzyskał w 2003 r. na KUL-u za pracę poświęconą dogmatyce. W 2014 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii dogmatycznej. Obecnie wykłada na Papieskim Wydziale Teologicznym i w seminarium duchownym w Warszawie. Autor m.in. „Chrześcijanin na rozdrożu” (2011), „Karol Wojtyła na Soborze Watykańskim II” (2011), „Miłość warta obrączek” (2018).