Ta strona internetowa używa ciasteczek.

Polska premiera książki "Nazarejczyk" E. Zolli

Eugenio Zolli jeszcze jako rabin, dowodził, że Jezus Chrystus jest oczekiwanym przez Żydów Mesjaszem. Pisze o tym w swojej najważniejszej książce pt. „Nazarejczyk”

To pierwsze wydanie głośnej książki profesora, wybitnego egzegety oraz naczelnego rabina, wpierw Triestu, a potem Rzymu. Eugenio Zolli był postacią niezwykłą. Erudytą wykształconym we Florencji, wykładającym w Padwie. Duchownym, a przede wszystkim wrażliwym człowiekiem, który wspólnie z Papieżem Piusem XII ratował społeczność Żydowską przez Holocaustem.

„Nazarejczyk” to najważniejsze dzieło Zollego, dotychczas niemal nieznane w Polsce. Badając teksty źródłowe autor dochodzi do wniosku, że w Chrystusie wypełniają się starotestamentowe proroctwa Izraela.

„Naszym zdaniem – chcąc lub nie chcąc uniknąć dyskusji na temat własnej genealogii – Chrystus potwierdza w tym miejscu, i to w sposób jednoznaczny, boskość Mesjasza. Jeśli w Psalmie, dziele natchnionym przez Ducha Świętego, mówi się: ‘Pan powiedział do mojego Pana’, i egzegeza rabinistyczna tegoż Psalmu posiada charakter mesjański, to nie ma wątpliwości, iż Pan uznaje Mesjasza za równego sobie. Chrystus jest Mesjaszem i Mesjasz jest Bogiem: czyli, CHRYSTUS JEST BOGIEM. Również tekst Łk 10, 16 (‘Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał’) inspirowany jest koncepcją, iż Posłaniec jest równy Temu, który Go wysyła” – pisze Zolli w rozdziale pt. „Boska natura Chrystusa”.

– Fascynująca jest osobowość autora. Kilka lat po napisaniu „Nazarejczyka” podczas święta Yom Kippur ma objawienie, w której Jezus woła go, aby poszedł za Nim. Wkrótce przechodzi na katolicyzm wraz z całą rodziną – tłumaczy dr Tomasz Teluk, prezes Instytutu Globalizacji. Jego nawrócenie wywołało skandal i ostracyzm ze strony społeczności żydowskiej we Włoszech. Do końca życia pracował w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie – dodaje.

Dzieło przetłumaczył ks. prof. Artur Jerzy Katolo – wybitny tłumacz, Wieloletni profesor Pontificia Facolta' Teologica dell'Italia Meridionale – ISSR i ITCS w Rende (prov. Cosenza) – kierownik katedry filozofii i teologii moralnej. Od 2012 r. professore emerito (zasłużony profesor) tejże uczelni. „To najważniejsze tłumaczenie mojego życia” – przyznaje prof. Katolo.

Wydanie doszło do skutku dzięki współpracy Instytutu Globalizacji z włoskim wydawnictwem Edizioni San Paolo. Książka jest dostępna w księgarniach od połowy października. Część zysków z jej sprzedaży będzie przeznaczona na cele charytatywne m.in. na organizację pobytu wspólnot podczas Światowych Dni Młodzieży w 2016 r. w Krakowie.

Patronat medialny nad wydawnictwem objęły m.in. Tygodnik Katolicki „Niedziela”, „Przewodnik Katolicki”, Katolickie Radio Zamość, Fronda.pl., Profeto.pl., Duchowy.pl oraz magazyny „Miłujcie się!”, „Polonia Christiana”, „Egzorcysta”.

Sprzedaż detaliczna odbywa się poprzez stronę www.globalizacja.org. Dziennikarze, którzy chcą zrecenzować książkę proszeni są o kontakt instytut@globalizacja.org