Ta strona internetowa używa ciasteczek.

Praktyki w Instytucie Globalizacji

Instytut Globalizacji, wolnorynkowy instytut spraw publicznych, prowadzi całoroczną rekrutację na program praktyk.

Program praktyk skierowany jest do studentów/absolwentów wyższych studiów, którzy zamierzają związać swoją karierę zawodową ze środowiskiem organizacji analitycznych typu think-tank.

Praktyki odbędą się w siedzibie instytutu w Gliwicach i trwają kilka miesięcy. Instytut Globalizacji przyjmuje jedną lub dwie osoby spośród najlepszych możliwych kandydatur.

Do obowiązków kandydata będzie należało uczestniczenie w bieżących projektach polityki publicznej. W praktyce oznacza to pracę w niepełnym wymiarze godzin 1-2 razy w tygodniu, w zależności od możliwości kandydata.

Praktykanci dowiedzą się w jaki sposób funkcjonuje nowoczesny think-tank. Nabędą umiejętności z zakresu zarządzania organizacją, pracy biurowej, wyszukiwania informacji, researchingu, redagowania tekstów i informacji prasowych, tłumaczeń, wykorzystywania nowych mediów, prowadzenia kampanii.

Od kandydatów oczekujemy uczciwości, lojalności, pracowitości, zdolności do samodzielnego stawiania sobie celów oraz ich realizacji, znajomości języka polskiego i angielskiego, umiejętności poruszania się po Internecie i obsługi programów biurowych.

Uczestniczy praktyk będą mieli do dyspozycji profesjonalne zaplecze edukacyjne, dostęp do najnowocześniejszych materiałów oraz możliwość uczestniczenia w inicjatywach prowadzonych przez organizację.

Wystawiamy zaświadczenia o odbyciu praktyki do CV, na uczelnię czy dla urzędu pracy.
Aplikacje (CV + list motywacyjny) – prosimy nadsyłać na adres: instytut@globalizacja.org
Instytut Globalizacji nie gromadzi danych osobowych, dane kandydatów będą sukcesywnie usuwane.