Ta strona internetowa używa ciasteczek.

KSIĄŻKI

 

Tomasz Teluk
Libertarianizm. Krytyka.
Obecne wydanie zostało uzupełnione o wątki krytyczne związane z kwestiami etycznymi – tolerancją lewicujących libertarian wobec patologii społecznych takich jak: homoseksualizm, pedofilia, narkomania czy prostytucja.
 

 
Libertarianizm. Krytyka.: Kup książkę!

 
 

Tomasz Teluk
Polacy a cyfryzacja
Raport o stosunku Polaków do aktualnego stanu cyfryzacji w kraju.
 

 
Polacy a cyfryzacja: Kup książkę!

 
 

Tomasz Teluk
Zestaw książek
Zestaw książek Tomasza Teluka: Mitologia efektu cieplarnianego, Cyfrowa Polska, Libertarianizm.

Zestaw: Kup książki!

 
 

Tomasz Teluk
Mitologia efektu cieplarnianego
Autor przedstawia genezę zjawiska od ruchów ekologicznych, po fanatycznych ekologów na najwyższych szczeblach władzy, dowodząc, że termin „efekt cieplarniany” jest mitem stworzonym na użytek polityczny. Ukazuje też jakie techniki używają zwolennicy teorii globalnego ocieplenia do manipulacji opinia publiczną.

Mitologia: Kup książkę!

 
Wojciech Grzelak
Rosja bez złudzeń, uroki demokracji suwerennej
(Biblioteka Wolności, 2008)
Rosja zaczyna znowu grozić. Ale czym jest tak naprawdę dzisiaj szara Rosja? Odpowiedź daje w swojej najnowszej książce Wojciech Grzelak, który chciał w Rosji osiąść na stałe, ale ostecznie się rozmyślił. Przeczytaj jeśli chcesz wiedzieć dlaczego! Więcej...

Tomasz Teluk
Digital Poland (Globalization Institute, 2008)
In 2002, when I was fi nishing my fi rst book on new technologies, the world was recovering after the failure of the so called “dot-com boom”, i.e. too large expectations towards the information technology. Two years later, while I was preparing the next publication, information technologies constituted the core of the modern business, although digital cameras, MP3 players, and HD technology were probably not as popular as today. More...

Report:  Introduction  |  Author  |  Report (PDF)  |  Buy!

Tomasz Teluk
Cyfrowa Polska (Instytut Globalizacji, 2008)
Gdy w 2002 r. kończyłem swoją pierwszą książkę o nowych technologiach, świat podnosił się po klęsce tzw. „bańki internetowej”, zbyt dużych nadziejach pokładanych w teleinformatyce. Dwa lata później, przy przygotowaniu kolejnej publikacji, technologie informacyjne były rdzeniem nowoczesnego biznesu, choć zapewne korzystanie z aparatów cyfrowych, odtwarzaczy MP3 oraz technologii HD nie było tak popularne, jak dzisiaj. Więcej...

Raport:  Wstęp  |  O autorze  |  Raport (PDF)  |  Kup raport!

Radosław Pyffel
Chiny w roku olimpiady - państwo środka od środka
(Biblioteka Wolności, 2007)
To jedyna na polskim rynku książka prezentująca współczesne Chiny okiem dziennikarza i sinologa, który spędził w Państwie Środka wiele lat i biegle posługuje się językiem chińskim. W dodatku została napisana z wolnościowej perspektywy. Dowiedz się jak naprawdę funckjonują współczesne Chiny tuż przed Olimpiadą w Pekinie. Więcej...

Adam Kozierkiewicz, Wojciech Misiński, Andrzej Sośnierz, Tomasz Teluk
Raport o ochronie zdrowia w Polsce (Instytut Globalizacji, 2006)
Niniejszy raport jest publikacją przygotowaną przez uznanych ekspertów rynku ochrony zdrowia. Jej celem jest nie tylko diagnoza dlaczego polscy pacjenci mają gorszy dostęp do najnowszych form terapii, niż mieszkańcy innych krajów Unii Europejskiej, ale także ukazanie możliwych kierunków reformy ochrony zdrowia, które mogłyby przyczynić się, aby nowoczesna medycyna stała się bardziej dostępna dla Polaków. Więcej...

Raport:  Wstęp  |  Autorzy  |  Raport (PDF)  |  Kup raport!

Tomasz Sommer
Czy można usprawiedliwić podatki? (Biblioteka Wolności, 2006)
Tomasz Sommer w brawurowy sposób udowadnia, że nie ma zobiektywizowanych sposobów uzasadniania danin publicznych. Dokonany przez niego przegląd rozwiązań w tym zakresie upewnia nas, że każdorazowo mamy do czynienia z pozorami jedynie racjonalizacji żądań stawianych przez państwo. Więcej...

PodatkiWstęp  |  Opinie  |  O autorze  |  Kup książkę!

Tomasz Teluk
Libertarianizm. Teoria państwa (Biblioteka Wolności, 2006)
Niniejsza książka poświęcona jest koncepcji państwa we współczesnym libertarianizmie, a jej celem wykazanie, że libertarianizm posiada własną, oryginalną koncepcję państwa. Ze względu na stosunek do instytucji państwa można wyróżnić dwa podstawowe nurty libertarianizmu: minarchizm oraz anarchokapitalizm. Więcej...

LibertarianizmWstęp  |  Opinie  |  O autorze  |  Kup książkę!