Ta strona internetowa używa ciasteczek.

O NAS

Instytut Globalizacji jest wolnorynkowym instytutem spraw publicznych i niezależnym ośrodkiem analitycznym.

Pomysł powołania Instytutu narodził się podczas spotkania w hotelu Mariott w Warszawie w 2005 r., na którym Tomasz Teluk – ekspert ekonomiczny i publicysta oraz Tomasz Sommer – dziennikarz i wydawca, postanowili o utworzeniu niezależnego wolnorynkowego ośrodka, który miałby realny wpływ na sprawy publiczne w Polsce oraz uczestniczyłby w międzynarodowych programach na rzecz poszerzenia wolności jednostki, obrony tradycyjnych praw własności i wartości wolnego rynku.

W tym samym roku zarejestrowano nazwę Instytut Globalizacji, a rok później ośrodek zyskał statut fundacji. Fundacja Instytut Globalizacji należy do największych sieci podobnych placówek z całego świata: ATLAS Fundation oraz europejskiej Stockholm Network. Na stale Instytut współpracuje z wiodącymi odpowiednikami zagranicą: waszyngtońskimi CATO Institute, Heritage Fundation, amerykańskim Instytutem Lorda Actona, brukselskimi Centre for the New Europe, Institute Molinairi, czy włoskim Instituto Bruno Leoni.

Chcieliśmy, aby placówka była miejsce edukacji wolnorynkowej społeczeństwa, przy zachowaniu tradycji katolickiej nauki społecznej. Inspirowały nas prace nie tylko filozofów konserwatywno-liberalnych i libertariańskich, takich jak: Fredrich von Hayek, Lord Acton, John Locke, Ludwig von Mises, Milton Friedman, ale przede wszystkim: Biblia, nauczanie społeczne Jana Pawła II, teksty Soborów Powszechnych i spuścizna scholastyczna.

Opowiadamy się za dobrowolnymi procesami, sprzyjającymi rozwiązywaniu problemów społecznych, prowadzącymi do wzrostu dobrobytu, bez rezygnacji z tradycyjnych wartości. Instytucje prywatne działają lepiej i sprawniej od państwowej biurokracji, dlatego gros funkcji państwa powinno zostać sprywatyzowanych. Uważamy, że człowiek-osoba jest celem i najważniejszym elementem systemu rynkowego. Wolny rynek powinien być ograniczony jedynie zasadami moralności zawartymi w Dekalogu.

Instytut Globalizacji prowadzi szereg projektów obejmujących rozmaite dziedziny życia publicznego: ochronę zdrowia, konkurencyjność przedsiębiorstw, ochronę środowiska, własność intelektualną, procesy globalizacyjne. Instytut wydaje serwis internetowy www.globalizacja.org. Publikujemy także książki, analizy i raporty. Współpracujemy z dziennikarzami, naukowcami, politykami. Organizujemy spotkania prasowe, badania opinii publicznej, wykłady oraz konferencje. Nasi eksperci komentują najważniejsze wydarzenia w prasie, radio oraz TV.

Rada Naukowa Instytutu:

Eksperci Instytutu Globalizacji:

  • Prof. Marek Chodakiewicz, Ameryka Północna
  • Dr Wojciech Grzelak, Rosja
  • Radosław Pyffel, Azja
  • Tomasz Cukiernik, Australia i Oceania
  • Dr Tomasz Teluk, Unia Europejska, Polska
  • Dr Tomasz Sommer, Unia Europejska, Polska
  • Marek Łangalisr

Biogramy:

tomasz-telukDoktor Tomasz Teluk jest politologiem, doktorem nauk humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekspertem ekonomicznym Centre for the New Europe w Brukseli i Centrum im. Adama Smitha. Jest prezesem Instytutu Globalizacji, publicystą oraz autorem książek: „E-biznes, nowa gospodarka” (2002), „IT w firmie” (2004), „Libertarianizm. Teoria państwa” (2006), a współautorem m.in. "State of the Union" (2005), "Kradzież a rozwój gospodarczy" (2006), "Raport o ochronie zdrowia w Polsce" (2006). Jego komentarze ukazywały się w mediach na całym świecie w "Rzeczpospolitej", "Wprost", "Dzienniku", "Forbes", TVP, Polskim Radiu, BBC, Radio Netherlands, Lithuanian Radio, TCSDaily.com i wielu innych.

tim-evansDr. Tim Evans jest dyrektorem ds. rozwoju Stokcholm Network, organizacji skupiającej 130 czołowych think-tanków Europy oraz prezydentem, jednego z najstarszych instytutów w Europie, Libertarian Alliance. Przez wiele lat był dyrektorem brukselskiego Centre for the New Europe, obecnie pozostając jego starszym ekspertem. Jest jedną z najbardziej znaczących postaci w europejskim środowisku wolnorynkowym. Absolwent London School of Economics, członek prestiżowego Mont Perelin Society, a także były doradca premiera Słowacji. Jego komentarze regularnie pojawiają się w Financial Times, The Economist, The Wall Street Journal.

Doktor Marian L. Tupy jest asystentem dyrektora Projektu na temat Wolności Światowej Gospodarki w Cato Institute oraz ekspertem politycznym Center for Global Liberty and Prosperity, specjalizującym się w tematyce europejskiej oraz Afryki Subsaharyjskiej. Jego artykuły były publikowane w wielu amerykańskich i światowych gazetach, w tym m.in. w “Financial Times”, “Wall Street Journal Europe”, “The Washington Times”, “The New York Sun”, “Investors' Business Daily”, “FoxNews.com”, “National Review Online”. Otrzymał tytuł doktora stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie St. Andrews w Wielkiej Brytanii.

Doktor Ana Eiras specjalizuje się w gospodarce międzynarodowej i rozwoju jako starszy ekspert polityczny w Center for International Trade and Economics w Heritage Foundation. Swoje badania skupia na sprawach wolności gospodarczej, globalizacji i handlu. Współtworzy Indeks Wolności Gospodarczej publikowany coroczny przez Heritage Foundation wraz z ”The Wall Street Journal”. Jej teksty były publikowane i cytowane w wiodących gazetach na całym świecie, ona sama prezentowała komentarze w radu i telewizji w USA, Ameryce Łacińskiej i Europie.

Péter Mihok jest kierownikiem ds. Opracowania Strategii dla Centralnej i Środkowej Europy w think tanku Centre for the New Europe w Brukseli oraz właścicielem firmy doradczej, specjalizującej się w prawie wspólnotowym.

Todd Kruse jest współzałożycielem i prezesem firmy konsultingowej spraw publicznych Thought Leadership Management, LLC z siedzibą w Minneapolis w USA oraz starszym dyrektorem Regionalnych Grup Badawczych w American Legislative Exchange Council. Jest również współfundatorem Uhuru Policy Group, która skupia się na rozwiązaniach wolnorynkowych dla narodów afrykańskich.

Władimir Bukowski jest znanym rosyjskim dysydentem i bojownikiem o prawa człowieka, ukończył Cambridge University i jest doktorem Stanford University. W latach 60. i 70. był więźniem politycznym w ZSRR. Od 1976 r. przebywa w Wielkiej Brytanii, współpracował z Cambridge University. Jest radykalnym antykomunistą, zwolennikiem wolnego rynku. Wydał m.in. „I powraca wiatr”, „Moskiewski proces”.

Profesor Marek Jan Chodkiewicz jest cenionym w świecie historykiem, specjalizującym się w historii Europy Środkowej. Absolwent San Francisco State University, doktoryzował się na Uniwersytecie Columbia. Wykłada w Institute of World Politics w Waszyngtonie. W 2005 r. prezydent Bush powołał go do rady US Holocaust Memorial. W 2003 r. został laureatem nagrody literackiej im. Józefa Mackiewicza za książkę „Ejszyszki”.

Richard Prebble jest jednym z architektów nowozelandzkiego odrodzenia gospodarczego lat 1980. Był wieloletnim posłem i ministrem różnych resortów. Opowiadał się za prywatyzacją majątku państwowego, deregulacją gospodarki, a także likwidacją barier handlowych i wszelkich państwowych dotacji oraz obniżką ceł i podatków. Zreformował m.in. koleje, porty, przemysł lotniczy, telekomunikację, radio. W latach 1996-2005 był liderem wolnorynkowej Partii Konsumentów i Podatników. Autor kilku bestsellerów: “I've Been Thinking”, “I've Been Writing”, “What Happens Next”, “Now It’s Time to Act” oraz “Out of the Red”.

Roger Kerr jest dyrektorem wykonawczym New Zealand Business Roundtable z siedzibą w Wellington, Nowa Zelandia. Był wysokim urzędnikiem Nowozelandzkiego Ministerstwa Skarbu oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Kerr większość swojej kariery spędził, pracując na rzecz polepszenia jakości debaty na temat polityki gospodarczej w Nowej Zelandii. Jest szeroko publikowany zarówno w Nowej Zelandii, jak i za granicą.

Radosław Pyffel jest doktorantem PAN, pracownikiem naukowym Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu, publicystą, konsultantem i autorem szkoleń na temat rynku chińskiego. Był reprezentantem i współpracownikiem polskich firm na Dalekim Wschodzie. Biegle włada językiem angielskim i mandaryńskim.

Doktor Wojciech Grzelak jest naukowcem i biznesmenem związanym z Rosją. Autorem wielu reportaży i artykułów popularnonaukowych poświęconych tematyce rosyjskiej w prasie polskiej, amerykańskiej i rosyjskiej. Jest członkiem Polsko-Polonijnego Klubu Współpracy Gospodarczej, wrocławskiego Centrum Promocji Biznesu, czynnym uczestnikiem Międzynarodowych Konferencji Gospodarczych Polonii. W 2005 r. został wyróżniony nagrodą „Ambasador Polski”.

Doktor Tomasz Sommer jest doktorem socjologii PAN, zastępcą redaktora naczelnego „Najwyższego CZASu!”, dziennikarzem. Organizował międzynarodowe konferencje eurosceptyczne. Jest współwłaścicielem wydawnictwa 3S Media i firmy handlowej 2S Media. Współwydaje młodzieżowy miesięcznik „GIGA Sport”. Autor książki „Czy można usprawiedliwić podatki?” i współautor „Poza Unią jest życie”.

Tomasz Cukiernik jest prawnikiem, rozpoczyna doktorat na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (praca doktorska na temat wolnorynkowych reform przeprowadzonych w Nowej Zelandii). Publikuje m.in. w „Najwyższym CZASie!”, „Wprost”, „Opcji na Prawo”, „Globtroterze”, a także na portalach internetowych interia.pl, korespondent.pl, prawica.net. Jest autorem książki „Prawicowa koncepcja państwa – doktryna i praktyka”, a także czterech rozdziałów podróżniczej serii „Przez Świat”. Fascynują go egzotyczne podróże. Zwiedził m.in. Nową Zelandię, Peru, Boliwię, Chile, Chiny, Tunezję i Fidżi. Jego strona internetowa to: www.tomaszcukiernik.pl.

Marek Łangalisa Unia Europejska, Polska. jest ekonomistą, przedsiębiorcą i ekspertem Instytutu Globalizacji. Ukończył Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego. Autor kilkudziesięciu artykułów z dziedziny ekonomii i rynku.

Zobacz broszurę: