Ta strona internetowa używa ciasteczek.

Wiedza to zdrowie

Wojsko Polskie skansenem NATO

Polska armia powoli staje się skansenem Paktu Północnoatlantyckiego. Zagraża to bezpieczeństwu narodowemu, a także sprowadza zagrożenia życia i zdrowia dla żołnierzy i dowódców – wynika z najnowszego raportu Instytutu Globalizacji o inwestycjach w armii. 

Nowoczesna medycyna jest niedostępna dla pacjentów

Najnowsze osiągnięcia medycyny są nieosiągalne dla polskich pacjentów w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej – wynika z najnowszego „Raportu o ochronie zdrowia w Polsce”, opublikowanego 5 grudnia 2006 r. przez Instytut Globalizacji. Pacjenci szczególnie odczuwają brak dostępu do nowoczesnej farmakoterapii.

Polska znalazła się na 21. miejscu na 26 sklasyfikowanych krajów Europy w Europejskim Indeksie Konsumentów przygotowanym przez brukselski think tank HealthConsumerPowerhouse.

Polacy uważają, że lepszy dostęp do leków poprawiłby ich zdrowie

Pacjenci są zdania, że lepszy dostęp do nowych leków spowodowałby zmniejszenie zachorowań i poprawę zdrowia społeczeństwa – wynika z badań TNS OBOP, przeprowadzonych na zlecenie Instytutu Globalizacji. Jednocześnie Polacy są przekonani, że nie mają takiego samego dostępu do leków jak mieszkańcy innych krajów Unii Europejskiej.

57 proc. badanych odpowiedziało, że nie zgadza się ze stwierdzeniem, że w Polsce pacjenci mają taki sam dostęp do leków jak w pozostałych krajach UE. Tylko 4 proc. respondentów zdecydowanie zgodziło się z powyższą opinią. Z kolei 59 proc.

Zaproszenie na wspólną konferencję prasową TNS OBOP oraz Instytutu Globalizacji

Mamy zaszczyt serdecznie zaprosić na wspólną konferencję prasową TNS OBOP oraz Instytutu Globalizacji, na której zostaną zaprezentowane wyniki najnowszych badań opinii publicznej dotyczących ochrony zdrowia w Polsce w ramach kampanii „Wiedza to zdrowie”. Konferencja odbędzie się w środę 11 października 2006 r. o godz. 12:00 w siedzibie TNS OBOP, na ul.

Rozpoczęcie kampanii „Wiedza to Zdrowie”

Fundacja Instytut Globalizacji wspólnie ze Stowarzyszeniem Pacjentów Primum non Nocere inauguruje kampanię „Wiedza to Zdrowie”, która ma na celu zwrócić uwagę opinii publicznej na problem niedostatecznej wiedzy medycznej w społeczeństwie.

Niedostatek wiedzy medycznej wśród pacjentów skutkuje gorszym stanem zdrowia społeczeństwa. Słaby dostęp do informacji, niska dostępność nowoczesnych form terapii i nieefektywność publicznego systemu ochrony zdrowia, pogłębiają kłopoty pacjentów.

Pacjenci mają swoje prawa, które nie są respektowane.