Ta strona internetowa używa ciasteczek.

O projekcie „Nazarejczyk”

Dlaczego chcemy wydać tę książkę?

Zastanawiałeś się kiedyś czy Chrystus to rzeczywiście Bóg? To samo nurtowało autora książki, gdy jako żydowski chłopak przychodził do swego przyjaciela Polaka – katolika. Zawsze miłego, dobrego, życzliwego. Kim jest ten mężczyzna, który dał się dobrowolnie przybić do krzyża, mimo iż był niewinny?

Owo pragnienie poznania prawdy było tak silne, że poskutkowało studiami w szkole rabinackiej, a przede wszystkim badaniem starożytnych tekstów biblijnych. I wreszcie nadeszła pewność. Tak! Ów Sługa Cierpiący, jak baranek prowadzony na rzeź, który nie zgasi tlącego się knota, nie złamie nadłamanej trzciny, zapowiadany przez proroka Izajasz, to Chrystus, którego zabiliśmy i ukrzyżowaliśmy!

Tę książkę naprawdę warto przeczytać i polecić ją innym! „Nazarejczyk” Eugenio Zolli (tyt. org. „Il Nazareno”) jest wyjątkową i unikalną pozycją na rynku wydawniczym, poświęcona Jezusowi Chrystusowi jako zapowiedzianemu Synowi Bożemu, Mesjaszowi, który zbawił świat.

Po pierwsze jest to wybitna książka z zakresu egzegezy biblijnej, najważniejsza z publikacji urodzonego w Polsce E. Zolli która z pewnością zainteresuje w naszym kraju wszystkich wierzących oraz tych, którzy interesują się historią teologii czy kwestiami żydowskimi. Po tę książkę sięgną z pewnością chrześcijanie, którzy chcą bliżej poznać korzenie swojej wiary, a także studenci, księża, katecheci, członkowie wspólnot.

Po drugie autorem tej publikacji jest naczelny rabin Rzymu, który jeszcze jako rabin, badając źródłowe teksty aramejskie, chrześcijańskie i jahwistyczne, dochodzi do szokującego wniosku: Chrystus to zapowiedziany przez proroków Starego Testamentu Mesjasz. Eugenio Zolli (wcześniej Izrael Zoller) to także wybitny naukowiec, jeden z ważniejszych judaistycznych egzegetów biblijnych okresu międzywojennego, który metodami empirycznymi odkrywa jedną z największych tajemnic chrześcijaństwa i judaizmu.

Wreszcie jest to wyjątkowa książka poruszająca temat Mesjanizmu, która wypełnia ogromną lukę na naszym rynku, gdzie ci, którzy mają wątpliwości lub chcą mieć pewność, że Chrystus to rzeczywiście obiecany Syn Boży, mogą zapoznać się z racjonalnymi badaniami na ten temat. Dotyczy to szczególnie tych chrześcijan, dla których katolicyzm to wyłącznie Ewangelie, a którzy chcą zapoznać się z relacjami między Starym i Nowym Testamentem.

Dlaczego Polacy chcą przeczytać „Nazarejczyka”?

W naszym kraju istnieje ogromne zainteresowanie życiem i twórczością nawróconego rabina Rzymu. Dotychczas prym wiodły jego książki o charakterze biograficznym i autobiograficznym. Przede wszystkim duchowy dziennik „Przed świtem”, wydany wiele lat temu przez Wydawnictwo Fronda, wznowiona potem jako autobiografia „Prima dell’alba” przez wydawnictwo Salwator oraz książka Judith Cabaud pt. „Eugenio Zolli – prorok nowego świata”, opisująca niezwykłą osobowość bohatera i niezwykle barwny życiorys – od dzieciństwa w polskiej Galicji, po emigrację do Włoch, pracę naukową, przeżycia z okresu faszyzmu i niezwykłą historię ratowania włoskich Żydów wspólnie z papieżem Piusem XII po gwałtowne nawrócenie i odkrycie chrześcijaństwa przez całą rodzinę. Twórczość i życie Zollego to fascynująca podróż, którą chce się poznać i przeczytać!

Czego spodziewamy się po wydaniu książki?

Ci, którzy przeczytają tę książkę z pewnością będą zadowoleni. Taka publikacja w domowej bibliotece to skarb dla każdego pokolenia. Współcześnie nie znamy przecież ani aramejskiego, ani hebrajskiego. Wstyd się przyznać… nie znamy Pisma Świętego! A kto nie zna Biblii nie zna Boga – jak mawiał św. Augustyn.

Zdajemy sobie sprawę, że wydanie tej książki wywoła dyskusję w naszym kraju. Zarówno pierwotne wydanie tej książki, jaki i konwersja tak ważnej postaci dla środowiska żydowskiego, wywołała gwałtowne oskarżenia i prześladowania autora. Nie inaczej zapewne będzie i tym razem, lecz naszą intencją jest zrozumienie jego drogi intelektualnej i duchowej oraz wzajemne zrozumienie i szacunek między chrześcijanami i żydami.

Powody, dla których prosimy Was o pomoc

Głównym powodem, dla którego prosimy was o pomoc, aktywność, zaangażowanie i wsparcie jest specyficzne funkcjonowanie rynku wydawniczego w naszym kraju.

Najbardziej bulwersujące są prowizje ze strony hurtowych dystrybutorów książek i sposoby rozliczeń między wydawcami a sprzedawcami. Proszę sobie wyobrazić, że prowizje pobierane przez hurtowników przekraczają w większości przypadków… 50 proc. ceny detalicznej książki, natomiast na uregulowanie faktur nierzadko czeka się latami.

Dlatego z waszą pomocą chcielibyśmy nie tylko prosić was o wsparcie wydania, ale także o pomoc w dystrybucji tej ważnej książki. Nie ukrywamy, że najchętniej ominęlibyśmy tradycyjne kanały sprzedaży. Nie chcemy płacić nieuzasadnionych wysokich kosztów pośrednikom. Dlaczego?

Ponieważ mamy pomysł, co zrobić z zyskami ze sprzedaży tej książki. Mianowicie jesteśmy zaangażowani w dzieła Nowej Ewangelizacji. W przyszłym roku zbliżają się Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, na które przyjedzie papież Franciszek. Dlatego zamierzamy, że 10 zł z każdego egzemplarza sprzedanego poza oficjalną dystrybucją przekażemy na pokrycie kosztów przyjęcia zorganizowanych grup młodzieży w Polsce.

W optymistycznym wariancie oznaczałoby to, że przy wydaniu 2 tys. egzemplarzy książki i jej sprzedaży poza hurtowniami, dysponowalibyśmy 20 tys. złotych. Jest to suma, dzięki której można wysłać np. na Białoruś czy Ukrainę dwa autokary i gościć w Polsce ok. 100 pielgrzymów ze Wschodu, dla których samodzielne pokrycie kosztu takiej wyprawy jest rzeczą trudną do wyobrażenia.

Tak więc wspierając nasz projekt – stajesz się ewangelizatorem. Nie tylko w sposób wirtualny, ale jak najbardziej realnym – pomagając wielu ludziom spotkać się z Jezusem Chrystusem!

O autorze

Eugenio Zolli był wszechstronnie wykształconym biblistą. Urodził się w 1881 r. w polskiej Galicji. Studiował w szkole rabinackiej, a także filozofię i psychologie na uniwersytetach we Lwowie, Wiedniu i Florencji. Wykładał ponadto literaturę hebrajska w Padwie. W 1938 r. wydał głośną książkę „Nazarejczyk”, w której uznał, że „że „Mesjasz to Bóg, Chrystus to Mesjasz, Chrystus to Bóg”. W czasie II wojny światowej, jako naczelny rabin Rzymu, organizował pomoc dla prześladowanych Żydów, współpracując z Watykanem. Podczas święta Jom Kippur w 1944 r. Izrael Zoller doświadcza mistycznej wizji Chrystusa Pana w synagodze, który mówi do niego: „Jesteś tu po raz ostatni. Odtąd pójdziesz za mną” Jego nawrócenie wywołało skandal i ostracyzm ze strony społeczności żydowskiej we Włoszech. Do końca życia pracował w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie.

Wydawca oryginału

Wydawnictwo św. Pawła (Edizioni San Paolo http://www.edizionisanpaolo.it/) to jedno z największych i najbardziej prestiżowych wydawnictw katolickich we Włoszech działających przy zakonie Paulinów, z siedzibą niedaleko Mediolanu. Obecnie grupa multimedialna wydająca setki tytułów rocznie dystrybuowane w większości krajów całego świata.

Wydawca przekładu

Wydawcą przekładu jest Fundacja Instytut Globalizacji. Organizacja powstała w 2006 r. i zajmuje się działalnością edukacyjna, apologetyczną i ewangelizacyjną dla większego udziału katolików w życiu publicznym. W 2009 r. Fundacja otrzymała nagrodę Wolności Templetona w Waszyngtonie w dziedzinie „etyka i wartości” za wydanie książki „Mitologia efektu cieplarnianego”.

Tłumacz wydania polskiego

Tłumaczem dzieła jest ks. prof. Artur Jerzy Katolo, obywatel Włoch z polskimi korzeniami, członek Rady Nadzorczej Fundacji Instytut Globalizacji, wybitny bioetyk, tłumacz i wykładowca m.in. Istituto Filosofico-Teologico Cosentino Redemptoris Custos w Rende. Wydał m.in. „Contra in vitro”, „Eugenika i eutanazja w medycnie nazistowskiej”. Jak sam przyznaje praca nad obecnym tłumaczeniem jest „książką jego życia”.

Kierownik projektu

Kierownikiem projektu jest dr Tomasz Teluk, założyciel Instytut Globalizacji, publicysta, przewodniczący śląskiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, autor wielu książek i projektów edukacyjnych realizowanych przez placówkę np. Akademia Liderów Opinii. Jego doświadczenie i zaangażowanie gwarantuje powodzenie projektu.

Redaktor wydania polskiego

Redaktorem wydania polskiego jest Agnieszka Kutylak-Hapanowicz, zawodowa redaktor, współpracująca m.in. z wydawnictwami: Znak, a wcześniej z Wydawnictwem Edukacyjnym, czy Muzeum Historycznym Miasta Krakowa.

Szczegóły projektu

Faza I – zakupu praw autorskich

Po fazie negocjacji wiosną 2014 r. ze środków własnych fundacji dokonaliśmy od włoskiego wydawcy Edizioni San Paolo zakupu praw autorskich na wydanie książki „Nazarejczyk” w języku polskim. Jako ostateczny termin wydania ustaliśmy koniec 2015 r., ale z wielu względów chcielibyśmy książkę wydać najpóźniej w listopadzie.

Faza II – kompletowania zespołu

Dość szybko skompletowaliśmy sprawny zespół, który pracował już razem wcześniej przy kilku innych projektach wydawniczych. Podzieliliśmy pracę na etapy, tak aby nie tracić czasu, którego nie mamy wiele. Równocześnie robimy tłumaczenie i wstępną redakcję książki, aby ustrzec się od błędów i przyspieszyć proces.

Faza III – tłumaczenia

Obecnie jesteśmy w fazie tłumaczenia, która z Bożą pomocą, zakończy się we wrześniu tego roku. Praca nad przekładem odbywa się systematycznie i sprawnie. Redaktor otrzymuje regularnie rozdział po rozdziale i zapoznaje się z jego treścią. Książka jest gruba – liczy ok. 500 stron!

Faza IV – korekty i składu

Korekta i skład przewidziana jest po zakończeniu przekładu, czyli teoretycznie w październiku.
Składem zajmie się profesjonalna firma, która zajmuje się przygotowaniem książek do druku. Pracujemy z nią już wiele lat.

Faza V – druk

Druk zlecamy jednej z dwóch drukarni z którymi współpracujemy. Zwracamy szczególną uwagę na jakość i staranność wydania. Oczywiście mamy też na uwadze aspekty ekonomiczne. Dlatego próbujemy znaleźć złoty środek między jakością wykonania a ponoszonymi kosztami. Ze względów ekonomicznych chcemy, aby pierwszy nakład wynosił 2 tys. egzemplarzy.

Faza VI – dystrybucja

Współpracujemy z największymi hurtowniami książek w kraju, ale ze względów, o których pisaliśmy chcemy sprzedawać tą drogą jak najmniej. Szacujemy, że połowa nakładu trafi drogą tradycyjną do księgarni, natomiast druga połowa rozejdzie się dzięki Wam i innym osobom zaangażowanym w dystrybucję! Mamy już wiele osób, wspólnot, księży, które zgłosiły się po to, aby nam pomóc.

Budżet projektu

Plan minimum – 19 tys.

Minimalny budżet tego projektu wynosi 19 tys. złotych. Pokrywa on koszty zakupu praw autorskich, tłumaczenia, redakcji, korekty, pracy grafika, składu oraz druku książki. Jest to założenie przy nakładzie 1 tys. egzemplarze, a to jedyny możliwy nakład, który pozwala na opłacalność przedsięwzięcia.

Plan optimum – 28 tys.

Plan optymalny zakłada druk 2 tys. egzemplarzy oraz wydanie książki w postaci e-booka. Pozwoli to na dotarcie do dużego grona odbiorców. Dzięki temu zrealizujemy swój zapał ewangelizacyjny oraz będziemy mieli spory budżet charytatywny na przyjęcie pielgrzymów, którzy przyjadą do nas w 2016!

Plan optimum – 33 tys.

Jeśli uda się zebrać więcej środków, np. dzięki wsparci jakiś sponsorów instytucjonalnych, to przewidujemy zorganizowanie w Warszawie oraz innych miastach promocji książki z udziałem tłumacza oraz autorytetów, które mogłyby się wypowiedzieć na temat publikacji.

Plan optymistyczny > 35 tys.

Gdy przekroczymy budżet będzie można wydrukować więcej egzemplarzy, wysyłając jednocześnie darmowe kopie tym, którzy się o to zwrócą, seminarzystom, studentom, bibliotekom, uczelniom.

Wsparcie projektu i nagrody

• Sympatyk

Wesprzyj nas kwotą 10 zł i potraktuj to jako ofiarę na zbożny cel.

• Czytelnik

Wpłać 40 zł i ciesz się egzemplarzem naszej książki zanim jeszcze ukaże się ona na rynku.

• Dobroczyńca

Jeśli wesprzesz nas kwotą 90 zł otrzymasz egzemplarz książki ze specjalną dedykacją oraz zostaniesz wymieniony jako dobroczyńca na naszej stronie internetowej.

• Sponsor zaangażowany

Wpłacając 290 zł otrzymasz 5 egzemplarzy książki, zostaniesz wymieniony jako sponsor na stronie internetowej oraz otrzymasz podziękowania na stronie Facebookowej.

• Sponsor ewangelizator

Za 490 zł otrzymasz 10 egzemplarzy książki, które będziesz mógł rozprowadzić w swoim środowisku. Otrzymasz także specjalne podziękowanie na stronie internetowej, Facebooku, a także wewnątrz książki!

• Mecenas

Jeśli stać Cię, aby podarować nam 1000 zł na ten projekt, otrzymasz książkę ze specjalną dedykacją, dostaniesz ponadto 20 egzemplarzy książki, podziękowania w Internecie, na Facebooku, zostaniesz wymieniony jako mecenas wewnątrz książki oraz dostaniesz specjalny dyplom z podziękowaniami od Zarządu Fundacji Instytut Globalizacji.

• Złoty Mecenas wydania

Oferta skierowana jest do przedsiębiorców i firm, którzy wesprą nas kwotą 5 tys. złotych. Oferujemy 20 egzemplarzy dzieła, specjalne podziękowania w Internecie, na Facebooku, wewnątrz książki wraz z możliwością publikacji logotypu firmy. Wyślemy także dyplom z podziękowaniami od Zarządu Fundacji.

• Platynowy Mecenas wydania

Jeśli firma przekaże nam 10 tys. złotych oprócz 20 darmowych egzemplarzy książki, specjalnych podziękowań w Internecie, na Facebooku i wewnątrz książki oraz pamiątkowego dyplomu z podziękowaniami od Zarządu Fundacji, będzie mogła opublikować swoje logo oraz zareklamować się na naszych stronach internetowych, mediach społecznościowych oraz w książce.

• Diamentowy Mecenas wydania

To oferta przeznaczona dla tych, którzy chcieliby wyłączności w sponsorowaniu tego projektu i są gotowi przeznaczyć nań 30 tys. złotych. Firma otrzyma 50 darmowych egzemplarzy, podziękowania wszystkimi możliwymi sposobami, reklamę wewnątrz książki, publikację kolorowego logo na okładce wydania, zostanie także wymieniona we wszystkich materiałach prasowych i marketingowych oraz będzie mogła zaprezentować się podczas inauguracyjnej konferencji prasowej w Warszawie.

Uwaga: podajemy numer konta do wpłat: 58 1050 1298 1000 0090 6655 2622, na rzecz: Fundacja Instytut Globalizacji, Gliwice, z dopiskiem „darowizna Nazarejczyk”.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, kontakt: instytut@globalizacja.org