Ta strona internetowa używa ciasteczek.

Działalność

Fundacja Instytut Globalizacji jest organizacją pożytku publicznego od 2018 r.  Celem główne fundacji to ewangelizacja, apologetyka i działalność charytatywna. Pomagamy rodzinom w Polsce i zagranicą.

Wspomagamy misjonarzy świeckich, duchownych i rodziny w misji. Wspieramy katolików, aby czynnie uczestniczyli w życiu publicznym. Prowadzimy działania na rzecz ochrony tradycyjnej rodziny. Pomagamy Polakom poza granicami kraju - na Wschodzie i Zachodzie.

Aby sfinansować nasze inicjatywy prowadzimy działalność gospodarczą. Aktualnie - wydajemy książki o tematyce religijnej. Staramy się także o rozmaite granty i dotacje. Z radością witamy wpłaty członków indywidualnych, które w całości przeznaczamy na cele statutowe.