Ta strona internetowa używa ciasteczek.

Historia


Instytut Globalizacji został założony w 10 maja 2006 r. w Gliwicach.
 

Fundatorem placówki jest Tomasz Teluk, publicysta i przedsiębiorca.
Placówka jest inicjatywą prywatną, jej utworzenie zostało sfinansowane z prywatnych oszczędności fundatorów.
 

Zakładając Instytut Globalizacji, chcieliśmy powołać do życia ośrodek, który miałby realny wpływ na życie publiczne w Polsce oraz uczestniczyłby w międzynarodowych programach na rzecz obrony wolności, praw własności i tradycyjnych wartości chrześcijańskich.


 
Instytut Globalizacji należał do dwóch największych sieci wolnorynkowych instytutów spraw publicznych: amerykańskiej ATLAS Economics Research Foundation i europejskiej Stockholm Network. Współpracowaliśmy z wiodącymi ośrodkami za granicą: Centre for the New Europe, Institute for Policy Innovation czy Heritage Foundation. Od początku powstania jesteśmy w pełni niezależnym i autonomicznym ośrodkiem, wolnym od jakiejkolwiek ideologii, prowadząc działalność zgodnie z intencjami zarządu i rady fundacji.  Nasza placówka była miejscem edukacji społeczeństwa na rzecz wolności gospodarczej i politycznej przy zachowaniu tradycyjnej nauki społecznej Kościoła Katolickiego.
 

Obecnie przechodzimy znaczącą metamorfozę. Zdaliśmy sobie sprawę, że bijemy głową w mur starając zmienić struktury. Tymczasem zmiany potrzebują ludzkie serca. Dlatego oparliśmy naszą działalność na Bogu, którego spotykamy w drugim człowieku. Stąd nacisk na projekty edukacyjne, ewangelizacyjne i apologetyczne. Chcemy być świecką instytucją zrzeszającą aktywnych społecznie katolików, mających odwagę bronić wartości chrześcijańskich w życiu publicznym.
 


Prowadzimy działania skierowane do rodzin. Współorganizujemy wyjazdy integracyjne, pielgrzymki, pomagamy w kraju i zagranicą, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin wielodzietnych. Jesteśmy także cenionym wydawcą. Naszą misją jest wprowadzanie na rynek wartościowych dzieł nieprzetłumaczonych wcześniej na język polski oraz promowanie rodzimych autorów katolickich.