Ta strona internetowa używa ciasteczek.

Pomogliśmy

Od samego początku działalności prowadzimy działalność charytatywną w następujących obszarach:

Nieoprocentowane mikropożyczki dla przedsiębiorców z Afryki. Poprzez serwis internetowy www.kiva.org udzielamy niskich, nieoprocentowanych pożyczek przedsiębiorcom z najuboższych krajów świata, którzy chcą rozwijać własny biznes. To jedna z najbardziej efektywnych metod pomocy ubogim, która pozwala im uzyskać kontrolę nad własnym życiem.

Wspomagamy także Misje Salezjańskie. Jesteśmy zaangażowani w program „Adopcji serca” www.adopcja.salezjanie.pl „Adopcja serca” polega na adopcji na odległość grupy dzieci i finansowaniu im edukacji na poziomie podstawowym i średnim. Często są to dzieci ulicy bądź sieroty. Inwestycja w edukację to często jedyna szansa na przerwanie błędnego koła biedy i zatracenia.

Włączyliśmy się także w Akcję Bezpośredniej Pomocy Głodującym w Polsce. Było to jedyne przedsięwzięcie charytatywne w naszym kraju niegenerujące kosztów administracyjnych. Polega na bezpośredniej pomocy rodzinom (wielodzietnym, owdowiałym, przewlekle chorym) znajdującym się w sytuacjach krytycznych. Inicjatywa zakończyła się wraz ze śmiercią inicjatorki - Jadwigi Sobol - uhonorowaną nagrodą Instytutu Globalizacji.

Prowadziliśmy także program stypendialny dla osób, które miały trudności z ukończeniem szkoły, najczęściej z przyczyn niezawinionych. Mieliśmy trzech stypendystów z niewielkich miejscowości. Byli to:
2009 - Mateusz Kalinowski, Słupy
2010 - Paulina Klampko, Ścinawa Mała
2011 - Daniel Klampko

Finansowaliśmy wiele indywidualnych przedsięwzięć z zakresu pomocy dobroczynnej, opieki zdrowotnej i terapeutycznej, edukacyjnej oraz ewangelizacyjnej.