Ta strona internetowa używa ciasteczek.

Astronauta Apollo-7 wystąpi w Warszawie

Instytut Globalizacji zaprasza na 9 Międzynarodową Konferencję nt. Zmian Klimatu, która zgromadzi naukowców wypowiadających się sceptycznie wobec oficjalnej polityki klimatycznej narzucanej przez ONZ.

Konferencja odbędzie się w czwartek 21 listopada od godz. 10.00 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wśród prelegentów znajdzie się m.in. płk Walt Cunningham, pracownik naukowy NASA i astronauta statku kosmicznego Apollo-7, który od lat krytykuje bieżącą politykę wobec zmian klimatu.

Walt Cunningham jest doktorem fizyki, ukończył także Harvard, jest wieloletnim pracownikiem NASA i Rand Corporation. Służył w Marines i US Navy. W 1968 r. odbył lot kosmiczny statkiem Apollo 7. Wielokrotnie nagradzany za swoją pracę. Naukowiec uważa, że większość badaczy nie wierzy we wpływ człowieka na klimat. Najbardziej wiarygodne dane dotyczące temperatur nie potwierdzają trendu globalnego ocieplenia, a umiarkowanie ocieplenie klimatu, nawet jeśli się objawi, jest korzystne dla świata naturalnego i cywilizacji.

Obok astronauty na konferencji wystąpi też emerytowany szef Departamentu Paelogeofizyki i Geodynamiki Uniwersytetu Sztokholmskiego, prof. Niels Axel Moerner. Jest to wielokrotnie nagradzany, wybitny specjalista z zakresu geodynamiki mórz i oceanów, który przytacza naukowe fakty dowodzące okresowej zmienności poziomu wód, a nie ich wzbierania w wyniku rzekomego ocieplania się klimatu, co twierdzą organizacje reprezentujące skrajne poglądy na ochronę środowiska.

Prof. Moerner badał w przeszłości również atole, które miały bezpowrotnie zniknąć z powierzchni Ziemi i empirycznie wykazał, że poziom wód w ich sąsiedztwie, zamiast rosnąć, radykalnie się obniża, co nie przeszkadza rządom tych terytoriów domagać się od międzynarodowej społeczności odszkodowań za zmiany klimatu.

Polskę będzie reprezentować prof. Leszek Marks z Instytutu Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, jeden z niewielu rodzimych naukowców, którzy otwarcie występują przeciwko hipotezie efektu cieplarnianego powstałego w wyniku działalności człowieka. Prof. Marks przedstawi zmiany klimatu z perspektywy historycznej.

Natomiast dr Bolesław Jankowski z firmy badawczej EnergSys naświetli z kolei skutki i koszty europejskiej polityki klimatycznej. Innymi mówcami są m.in. Marc Murano (USA), Michael Limburg (Niemcy) i Holger Thuss (Niemcy).

Głównymi organizatorami konferencji są niemiecki Instytut ds. Klimatu i Energii (EIKE), Instytut Edukacji Społecznej im. Piotra Skargi, Polonia Christiana, CFACT oraz Instytut Globalizacji. Organizatorzy zapewniają gościom tłumaczenie wystąpień na język polski.

Udział jest bezpłatny, po wcześniejszej rejestracji. Aby się zarejestrować wystarczy wysłać e-mail na adres: bartczak@globalizacja.org. Informacji dla mediów udzielamy pod nr tel. 600 023 118.

Program konferencji