Ta strona internetowa używa ciasteczek.

Globalizacja

Euro 2012 na koszt podatnika?

Główne koszty ewentualnej organizacji mistrzostw Europy w piłce nożnej w Polsce i na Ukrainie poniosą podatnicy – uważa Instytut Globalizacji. Do samej budowy stadionów przeciętny podatnik dołoży 200 złotych.

Na budowę stadionów przewidziano 2 mld złotych. Większość środków będzie pochodziło z dotacji budżetowych, budżetów miast oraz innych środków publicznych. Jedynie w budowę Areny Bałtyckiej w Gdańsku, będzie zaangażowany prywatny inwestor.

1,76 mld złotych dzięki konkurencji w Internecie

Nawet 1,76 mld złotych do 2008 r. zyskałby rynek w przypadku wolnej konkurencji na rynku gier losowych online, wynika z najnowszego raportu Instytutu Globalizacji pt. „Korzyści z wolnej konkurencji na rynku gier losowych online”.

Rozrywka internetowa to zjawisko nowe, powstałe na bazie dynamicznego rozwoju technologii informacyjnych. Rynek gier losowych online należy do dynamicznie rozwijających się sektorów rozrywki internetowej.

Polacy nie chcą Euro

58 proc. Polaków nie chce zamiany narodowej waluty na Euro, wynika z badań Taylor Nelson Sofres przeprowadzonych na zlecenie londyńskiego instytutu Open Europe.

Z najnowszych badań przeprowadzonych przez TNS na zlecenie Brytyjczyków wynika, że tylko 32 proc. Polaków opowiedziałoby się w referendum za wspólną walutą, natomiast przeciw głosowałoby 58 proc. ankietowanych. 10 proc. nie ma własnego zdania.

Badanie zostało przeprowadzone w 27 krajach członkowskich Unii Europejskiej. Największymi przeciwnikami Euro są mieszkańcy Wielkiej Brytanii (77 proc.

Instytut Globalizacji dla Afryki

Instytut Globalizacji włączył się w program „Adopcji na odległość” Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego w Afryce.

Instytut Globalizacji będzie sponsorował edukację dzieci w rodzinach wielodzietnych, których nie stać na opłacenie nauki. Adopcji na odległość będą poddawane szczególnie dzieci starsze, dla których najtrudniej znaleźć opiekuna adopcyjnego: na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym.

W opinii Instytutu Globalizacji inwestycja w edukację jest skuteczniejszą formą pomocy krajom ubogim od nieefektywnej międzynarodowej polityki rozdawnictwa.

Richard Prebble w Radzie Instytutu Globalizacji

Richard Prebble – jeden z architektów odrodzenia gospodarczego lat 80 w Nowej Zelandii został członkiem Rady Instytutu Globalizacji, wolnorynkowego instytutu spraw publicznych.

Prebble był kluczową postacią wolnorynkowych reform w Nowej Zelandii. Jako minister wielu resortów zreformował koleje, porty, lotnictwo, radio i telekomunikację. Opowiadał się za zniesieniem wszelkich państwowych dotacji, prywatyzacją majątku państwowego, obniżką ceł i podatków oraz deregulacją gospodarki. W latach 1996-2005 był liderem wolnorynkowej Partii Konsumentów i Podatników.

Instytut Globalizacji przeciw inwigilacji obywateli

Instytut Globalizacji, wolnorynkowy instytut spraw publicznych, jest zaniepokojony budowaniem baz danych indywidualnych cech osobniczych przez administrację publiczną oraz wykorzystywaniem technologii biometrycznych do inwigilacji obywateli.

Niekontrolowane rozbudowywanie baz danych z zapisem indywidualnych cech osobniczych np. kodu DNA, odcisków palców, kształtu dłoni, twarzy czy tęczówki oka, może w istotny sposób naruszać prawo do prywatności obywateli – uważa Instytut Globalizacji. – Jesteśmy zaniepokojeni traktowaniem każdego obywatela jako podejrzanego.

Plany Instytutu Globalizacji

Uruchomienie nowych projektów badawczych związanych z transportem, biometrią, globalizacją, Euro oraz kontynuację badań w zakresie ochrony zdrowia, energetyki i konkurencyjności przedsiębiorstw zapowiedział Instytut Globalizacji – wolnorynkowy instytut spraw publicznych.

Nasi eksperci nadal będą zajmować się reformą ochrony zdrowia czy kwestiami związanymi z energetyką, takimi jak nowe technologie węglowe czy problem globalnego ocieplenia – ujawnia dr Tomasz Teluk, prezes IG.

Z nowych projektów badawczych, instytut zamierza zwrócić uwagę na niebe

Związki zawodowe to zmora przedsiębiorczości

Ściągnij wypowiedź dr Tomasza Teluka, dyrektora Instytutu Globalizacji, dla TVP, krytykującą rozdawnictwo przywilejów dla członków związków zawodowych w postaci kart rabatowych na artykuły konsumpcyjne.

tvp3-katowice-aktualnosci-16-11-06.wmv (3,3 MB)

Władimir Bukowski w Instytucie Globalizacji

Jeden z najbardziej znanych rosyjskich dysydentów Władimir Bukowski został mianowany członkiem Rady Instytutu Globalizacji. Innym członkiem Rady a jednocześnie ekspertem został prof. Marek Chodakiewicz z Institute of World Politics w Waszyngtonie, zdobywca nagrody literackiej im. Józefa Mackiewicza.

Rada Instytutu Globalizacji jest międzynarodowym ciałem doradczym, składających się z czołowych ekspertów polityki zagranicznej. Tworzą ją uznani specjaliści z tak renomowanych ośrodków jak Heritage Foundation czy CATO Institute.

Seminarium w Polskiej Akademii Nauk.

Seminarium w Polskiej Akademii Nauk.

Dr Tomasz Teluk wystąpi podczas seminarium naukowego w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Seminarium będzie nosiło tytuł: "Czy możliwa jest solidarna gospodarka rynkowa" i będzie nawiązywało do myśli społecznej Jana Pawła II.

Obok dyrektora Instytutu Globalizacji w dyskusji wezmą udział o. Krzysztof Madel z Centrum im. Dzielskiego z Krakowa, teolog prof. Michał Wojciechowski, prof. Zbigniew Hockuba z Uniwersytetu Warszawskiego i inni.

Seminarium odbędzie się 30 marca 2006 r. o godz. 11.15 w Sali Okrągłego Stołu w Pałacu Staszica, ul.