Rozstrzelać Polaków - T. Sommer (nakład wyczerpany)