Czy można usprawiedliwić podatki? - T. Sommer (nakład wyczerpany)