Ta strona internetowa używa ciasteczek.

Niemcy najmocniejsi w czasach kryzysu

Instytut Globalizacji przygotował już IV edycję rankingu najdynamiczniej rozwijających się gospodarek w wybranych krajach świata. Tegoroczne wyniki raportu niosą ze sobą wiele niespodzianek.

Zestawienie, przygotowane przez eksperta ekonomicznego Instytutu Globalizacji Marka Łangalisa ukazuje, jaki zniekształcony obraz światowej gospodarki, przedstawiają media. Wbrew popularnemu obrazowi wyniesionemu z telewizyjnych newsów, gospodarka w 2011 r., z którego pochodzą dane rankingu, miała się całkiem dobrze.

Aż 47 spośród 50 badanych krajów osiągnęło wzrost gospodarczy. W stosunku do 2010 r. większość wskaźników uległa znacznej poprawie. PKB na osobę zwiększyło z 24 881 USD do poziomu 26 135 USD. Średnie bezrobocie spadło z 8,8% do 8,4%, średni deficyt sfery publicznej spadł aż z 4,6% do 2,8%, handel zagraniczny wzrósł łącznie o ok. 4,5 biliona dolarów, a bezpośrednie inwestycje zagraniczne, wzrosły o prawie 2 mld dolarów na każde państwo.

Te pozytywne informacje mogą oznaczać, że świat odbudowuje się po recesji z 2008 r., nie wchodząc jeszcze w kolejną fazę kryzysu. Jedynym wskaźnikiem, który był gorszy od poprzedniego roku, czyli inflacja, przyspieszyła nieznacznie o 0,2 punktu procentowego.

Największym wygranym tegorocznego rankingu są Niemcy. Nasi zachodni sąsiedzi, mając od lat bardzo stabilną gospodarkę, w ostatnim czasie zrównoważyły budżet, obniżyły podatki i utrzymały inflację w ryzach, co zaowocowało wzrostem gospodarczym. To pokazuje, że nawet kraje o dużych wydatkach budżetowych, gdy przyjmą odpowiednią strategię, mogą liczyć na sukces.

Nie zaskakuje wysoka pozycja w rankingu państw wschodnio-azjatyckich. Aż 5 z nich znalazło się w pierwszej 10. Oznacza to, że prognozy, jakoby XXI wiek należał właśnie do Azji, nie są przesadzone. Największa gospodarka świata, czyli Stany Zjednoczone, spadła o dwie pozycje, z 7 na 9. Znamienne są spadki tego państwa w kilku pozycjach (wzrost bezrobocia, słaby wzrost PKB, mniejsze inwestycje zagraniczne). Świadczy to prawdopodobnie o tym, że posunięcia administracji prezydenta Obamy przynoszą negatywne skutki.

Czerwoną latarnią rankingu po raz kolejny została Grecja. PKB tego kraju znacząco spadło, deficyt jest niezwykle wysoki, prawie co 5. Grek w wieku produkcyjnym nie ma pracy. W ogonie rankingu znalazły się też inne państwa Unii Europejskiej, jak Litwa, Łotwa, Estonia, Hiszpania, Portugalia czy Irlandia, które niedawno doświadczyły, lub nadal doświadczają kryzysu. Kraje te nadal borykają się z wysokim bezrobociem i niezrównoważonymi budżetami.

Wysoką nadwyżkę budżetową osiągnęły Węgry, co pokazuje, że reformy gospodarcze przynoszą pierwsze efekty. Po latach kryzysu, Węgry mogą w najbliższym czasie liczyć na rozwój gospodarki. Wysoko w rankingu znalazła się Rosja (11 miejsce, wzrost o 9 pozycji). Duża nadwyżka budżetowa, niski deficyt, duże inwestycje zagraniczne i wysoki wzrost gospodarczy, pokazują nam zupełnie inny kraj niż w Polsce mamy w zwyczaju sobie wyobrażać.

Niestety, według analizowanych wskaźników gospodarczych, Polska nie jest już zieloną wyspą na mapie Europy. Mimo awansu o 2 pozycje i w stosunkowo wysokiego wzrostu gospodarczego, rodzima gospodarka nie przedstawia się imponująco, zwłaszcza na tle innych badanych krajów. Nasz kraj nadal boryka się z wysokim deficytem budżetowym, rośnie w bezrobocie (mimo, że spada ono w ujęciu globalnym raportu), udział w handlu międzynarodowym nadal jest niewystarczającym. Biorąc pod uwagę prognozy, mówiące o wyhamowaniu wzrostu gospodarczego w roku obecnym, Instytut Globalizacji prognozuje spadek pozycji naszego kraju w przyszłorocznym rankingu.

Ranking najbardziej dynamicznie rozwijających się gospodarek na świecie Instytutu Globalizacji jest przygotowany juz po raz czwarty. Oparty jest on na oparty na podstawowych, obiektywnie mierzalnych, wskaźnikach mających wpływ na życie gospodarcze w danym kraju. Dobór wskaźników, o czym świadczą wyniki, nie premiuje ani dużych, ani małych państw, Żadnemu z wskaźników nie przypisano też większej wagi kosztem pozostałych. W związku z tym, ranking jest wolny od uznaniowości, często spotykanej w innych tego rodzaju zestawieniach.

Pełny tekst raportu znajduje się na stronie www.globalizacja.org

Więcej informacji udziela:

Marek Łangalis
Ekspert Instytutu Globalizacji,
www.globalizacja.org
langalis@globalizacja.org
tel. + 48 606 718 342

Pobierz pelne wynki rankingu:
http://globalizacja.org/ranking2012/Ranking_IG_2012.xls

Pobierz raport:
http://globalizacja.org/ranking2012/Ranking_globalizacji_2012.pdf