Ta strona internetowa używa ciasteczek.

Misja i cele

Instytut Globalizacji jest niezależnym instytutem spraw publicznych, posiadającym statut fundacji.

 

Naszą misją jest deregulacja gospodarki.

 

Naszymi celami są:

 

 1. Promowanie pozytywnych aspektów globalizacji, związanych z rozwojem cywilizacyjnym, wzrostem dobrobytu jednostki oraz redukcją biedy na świecie.

 2. Prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i oświatowej w dziedzinie nauk społecznych.

 3. Wspieranie działań na rzecz wolnego rynku, zgodnych z zasadami moralności chrześcijańskiej.

 

Zgodnie z przyjętym statutem Instytut Globalizacji realizuje swoje cele poprzez:

 

 1. Realizację, organizację i finansowanie: raportów, ekspertyz, analiz, komentarzy, publikacji, a także konferencji, debat, szkoleń, akcji oświatowych i edukacyjnych.
 2. Działalność wydawniczą.
 3. Prowadzenie internetowych serwisów informacyjnych.
 4. Współpracę z mediami poprzez przygotowywanie i dystrybucję materiałów prasowych.
 5. Współpracę z analogicznymi instytucjami w Polsce i na świecie.
 6. Współpracę z prywatnymi przedsiębiorcami.
 7. Współpracę z wyższymi uczelniami oraz innymi placówkami edukacyjnymi.
 8. Działania informacyjne skierowane do polityków, organów władz państwowych i Unii Europejskiej.