Ta strona internetowa używa ciasteczek.

Letnie praktyki w Instytucie Globalizacji

Instytut Globalizacji, wolnorynkowy instytut spraw publicznych, ogłasza program letnich praktyk.

Program praktyk skierowany jest do studentów/absolwentów wyższych studiów, którzy zamierzają związać swoją karierę zawodową ze środowiskiem organizacji analitycznych typu think-tank. 

Praktyki odbędą się w siedzibie instytutu w Gliwicach i będą trwały od 1 czerwca – 31 sierpnia br. Instytut Globalizacji przyjmie jedną lub dwie osoby spośród najlepszych możliwych kandydatur. 

Do obowiązków kandydata będzie należało uczestniczenie w bieżących projektach polityki publicznej. W praktyce oznacza to pracę w niepełnym wymiarze godzin 2-3 razy w tygodniu, w zależności od możliwości kandydata. 

Praktykanci dowiedzą się w jaki sposób funkcjonuje nowoczesny think-tank. Nabędą umiejętności z zakresu zarządzania organizacją, pracy biurowej, wyszukiwania informacji, researchingu, redagowania tekstów i informacji prasowych, tłumaczeń, wykorzystywania nowych mediów, prowadzenia kampanii. 

Od kandydatów oczekujemy uczciwości, lojalności, pracowitości, zdolności do samodzielnego stawiania sobie celów oraz ich realizacji, znajomości języka polskiego i angielskiego, umiejętności poruszania się po Internecie i obsługi programów biurowych. 

Uczestniczy praktyk będą mieli do dyspozycji profesjonalne zaplecze edukacyjne, dostęp do najnowocześniejszych materiałów oraz możliwość uczestniczenia w inicjatywach prowadzonych przez organizację.

Aplikacje (CV + list motywacyjny) – prosimy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 1 maja 2012 na adres: instytut@globalizacja.org 

Wyniki konkursu będą opublikowane na stronach Instytutu Globalizacji.