Ta strona internetowa używa ciasteczek.

Program

Szkolenie I. Nowoczesne Przywództwo


1. Kompetencje w zarządzaniu (Przywództwo oparte na kompetencjach)

 • Dowiesz się co to są kompetencje. Czy liderem można zostać czy trzeba się nim urodzić?
 • Model kompetencyjny lidera, kluczowe obszary, kompetencje przywódcy. Czy istnieje uniwersalny model kompetencyjny przywódcy?


2. Diagnoza kompetencji 

 • Samokrytycyzm a samowystarczalność – postawy sprzyjające i blokujące rozwój lidera
 • Okna Johari
 • Osobowość a kompetencje: z czym się rodzimy, co nabywamy – jakie są zależności?
 • Stadia rozwoju kompetencji, czyli jak krok po kroku możemy nabyć pożądaną kompetencję 
 • Pomiar kompetencji – po co mierzy się kompetencje?
 • Samoocena i ocena zewnętrzna – ankiety, wywiady, oceny
 • Analiza wyników
 • Wzór na potencjał doskonalenia


3a. Rozwój kompetencji,  część pierwsza (Plan doskonalenia, Coaching)

 • Przygotowanie planu doskonalenia – co powinien zawierać plan, na czym się skupiać, co rozwijać, co ulepszać, jak długo, jak często i jak wiele można zmienić
 • Jak skutecznie wyznaczyć cele zmian – SMART ER
 • Program monitorowania – karty postępu, samokontrola, zmiany planu i wytrwałość
 • Coaching – wsparcie w rozwoju: co może dać i komu?


3b. Rozwój kompetencji, część druga (Przywództwo osobiste)

 • Misja osobista – po co to wszystko?
 • Nawyki charakteru
 • Strategie rozwoju osobistego
 • Poczucie własnej wartości, co to jest i na jakim poziomie warto je utrzymywać? Jak wzmacniać aby nie stało na przeszkodzie rozwoju?


3c. Rozwój kompetencji, część trzecia (Kompetencja – czynniki pierwsze)

 • Rozłożenie kompetencji zarządzania czasem na czynniki pierwsze
 • Jakie zachowania decydują o nabyciu kompetencji?
 • Jakie działania należy uruchomić aby kompetencja stała się nawykiem?


Szkolenie II. Zarządzanie sobą w czasie i samodyscyplina, czyli zwiększanie efektywności pracy


Rozwój kompetencji – metodyka rozwoju 


 1. Rozwój kompetencji – metodyka rozwoju
 2. Diagnoza – ocena podstawowych kompetencji
  (zarządzanie czasem i samokontrola).

  1. Samoocena
  2. Na co przeznaczamy czas
 3. Wyznaczanie celów
  i ustalanie priorytetów

  1. Warunki poprawnego sformułowania celu,
   pisemne ustalanie celów.
  2. Wyznaczenie celów na co należy zwracać
   uwagę przy formułowaniu swoich celów, jak skonstruować cel by
   zwiększyć szanse na jego realizację (zasada SMART, zasada 60/40,
   cele krótko- i długoterminowe).

  3. Diagram Eisenhowera – podział zadań na
   pilne, niepilne, ważne i nieważne
  4. Zarządzanie priorytetami – zasada Pareto w
   skutecznym zarządzaniu czasem
  5. Zarządzanie priorytetami – zasada ABCDE
 4. Planowanie
  1. Plany roczne, miesięczne, tygodniowe.
  2. Perspektywa tygodnia.
  3. Role i obszary aktywności.
 5. Wdrożenie
  1. Plan rozwoju kompetencji.
  2. Krok po kroku do zwiększenia wydajności.
 6. Przeszkody w zarządzaniu czasem
  1. Realistyczny plan.
  2. Złodzieje czasu.
 7. Monitoring efektywności
  1. Tabla pomiaru.
  2. Kontrola wyników.
 8. Samodyscyplina
  1. Działaj natychmiast
  2. Rób to co należy.
  3. Podejmuj działania bez zbędnej zwłoki.
  4. Pracuj aż skończysz zadanie.
  5. Wykorzystuj każdą chwilę.
  6. Odrzuć przeszkody – złodzieje czasu