Ta strona internetowa używa ciasteczek.

Instytut Globalizacji: głosujcie za życiem!

Instytut Globalizacji namawia do głosowania na kandydatów, którzy opowiadają się za całkowitą ochroną ludzkiego życia.


Kampania wyborcza to festiwal pustych obietnic, szczególnie w sferze gospodarczej. Dlatego eksperci Instytutu Globalizacji sugerują oddanie głosu według weryfikowalnych kryteriów moralnych. Jednym z takich kryteriów, zwłaszcza z punktu widzenia osób wierzących, jest stosunek kandydatów do ochrony życia ludzkiego od naturalnego poczęcia, aż do śmierci.
 
– Podczas kampanii politycy mówią to, co chcieliby usłyszeć wyborcy. Większość obietnic nigdy nie zostanie spełniona, a obywatele są zdezorientowani. Dlatego warto mieć mocne kryterium, które ułatwi wybór – tłumaczy dr Tomasz Teluk, prezes Instytutu Globalizacji. – Stosunek do ochrony życia ludzkiego jest tym, co najpełniej obrazuje sumienie kandydata – dodaje. 

Według Instytutu Globalizacji najważniejszym kryterium, które powinno decydować o wyborze danego kandydata jest jego postawa moralna. Wybitny ekonomista Adam Smith mówił, że najważniejszą cechą oceniającą polityka nie jest wiedza, ale moralność, ponieważ wiedzą i kompetencjami politykowi zawsze służą doradcy. 

Postawa moralna parlamentarzystów powinna mieć także największe znaczenie dla katolików. W nauczaniu społecznym Kościoła Katolickiego, odnajdujemy zapisy, że wierzący nie powinni nie tylko nie popierać prawa skierowanego przeciwko życiu, ale także nie powinni okazywać poparcia takiemu prawu w głosowaniu.


"W przypadku prawa wewnętrznie niesprawiedliwego, jakim jest prawo dopuszczające przerywanie ciąży i eutanazję, nie wolno się nigdy do niego stosować ani uczestniczyć w kształtowaniu opinii publicznej przychylnej takiemu prawu, ani też okazywać mu poparcia w głosowaniu" – pisał bł. Jan Paweł II w encyklice  Evangelium Vitae.

Stosunek danego kandydata, posła czy senatora można zweryfikować na podstawie parlamentarnych głosowań. Na stronach internetowych, które monitorują głosowania np. (www.sprawdzposla.pl), można sprawdzić, czy dana osoba opowiedziała się za ochroną życia, czy np. za zabijaniem nienarodzonych czy za in vitro.

Można także zweryfikować, czy dany kandydat podpisał certyfikat Kandydata Przyjaznego Życiu i Rodzinie, który wspólnie promowało kilka organizacji pozarządowych (www.stopaborcji.pl).