Ta strona internetowa używa ciasteczek.

Stanowisko Instytutu Globalizacji w kwestii elektronicznego systemu poboru opłat.

Polska nie powinna dłużej zwlekać z wprowadzeniem e-myta od samochodów ciężarowych. Zgodnie z prawem unijnym,  Polska jest zobowiązana jak najszybciej zastąpić system winietowy elektronicznym systemem poboru opłat drogowych.

Decydenci przy wprowadzeniu systemu muszą kierować interesem użytkowników, a więc kierowców ciężarówek i właścicieli firm transportowych. W większości opinii uczestników rynku, o wyborze technologii powinny decydować: cena urządzenia pokładowego, koszty jego użytkowania, łatwość montażu i prostota obsługi.

System e-myta pozwala w sposób bardziej skuteczny egzekwować opłaty drogowe i zarządzać ruchem tranzytowym po autostradach i drogach ekspresowych. W odróżnieniu od systemu winietowego, gdzie pobierane są opłaty zryczałtowane, koszty ponoszone są na podstawie rzeczywistej ilości przejechanych kilometrów. 
Nie bez znaczenia są więc także korzyści dla budżetu państwa. Decydenci powinni wybrać więc inwestycję tańszą, która szybciej się zwróci i będzie przynosiła większe dochody. 

W opinii ekspertów technologią, która spełnia powyższe kryteria, jest technologia DSRC (Dedicated Short-Range Communications), oparta na łączności mikrofalowej. 

Według doświadczeń austriackich koszty obsługi systemu e-myta pochłaniają ok. 10 proc. rocznego przychodu. To o 5 proc. mniej, niż stanowią regulację Unii Europejskiej. Z kolei w Czechach, inwestycja w e-myto zwróciła się już po 7 miesiącach. Z dwóch ofert zakwalifikowanych do finalnej fazy przetargu na e-myto w Polsce, oferta na system mikrofalowy jest o 20 proc. tańsza.  

System e-myta oparty na technologii mikrofalowej działa już w większości krajów w Europy. Na Słowacji funkcjonuje system satelitarny, niemniej polscy kierowcy skarżą się na system słowacki, gdzie częste kontrole policyjne i problemy z obsługą urządzeń utrudniają  poruszanie się po tych drogach. Chwalą natomiast rozwiązania czeskie i austriackie, gdzie z sytemu korzysta już 150 tys. polskich „tirowców”. 


Więcej informacji udziela: 
Dr Tomasz Teluk, prezes Instytutu Globalizacji,
Tel. 600 023 118, e-mail: instytut@globalizacja.org