Ta strona internetowa używa ciasteczek.

Elektrownie atomowe dla najlepszych

Zagranicznym partnerem do budowy elektrowni atomowych w Polsce powinna zostać firma, która zaoferuje najlepsze warunki biznesowe i technologiczne – uważa Instytut Globalizacji.

Instytut Globalizacji, wolnorynkowy instytut spraw publicznych prowadzący projekt naukowo-badawczy pt. „Atom dla Polski”, w swoim stanowisku podkreśla, że partner do budowy elektrowni jądrowych w naszym kraju powinien być wybrany na podstawie kryteriów technologicznych i ekonomicznych, zwłaszcza w perspektywie długoterminowej. 

– Nie jest to oczywiste. Wokół projektu czynione są rozmaite zabiegi lobbingowe, a nawet dyplomatyczne, które mogą rozmyć kryteria podejmowanych decyzji – ostrzega dr Tomasz Teluk, dyrektor Instytutu Globalizacji  

Instytut Globalizacji szacuje budowę 1000 MW elektrowni jądrowej na ok. 4 mld euro. Jest to kwota, którą można oszacować metodą porównawczą, porównując ostatnie wielkości inwestycji w bloki elektrowni na świecie. Dwie elektrownie jądrowe o mocy 3000 MW każda to inwestycja rzędu 100 mld złotych. 

Instytut Globalizacji stoi na stanowisko, że do oceny wyboru projektu, powinny mieć zastosowanie przede wszystkim czynniki ekonomiczne, a nie polityczne. 

Do czynników ekonomicznych zalicza się długoterminowe koszty wytwarzania energii elektrycznej, koszt bezpośredni inwestycji, przewagę technologiczną czy dostępność paliwa. Ponadto pod uwagę powinny zostać wzięte możliwość zatrudnienia kadr z Polski, po odpowiednim przeszkoleniu, zakup surowców w naszym kraju oraz produkcja elementów składowych elektrowni w rodzimych zakładach produkcyjnych.

– To logiczne, że w Polsce nie mogłyby powstać turbiny, reaktory czy generatory, ale betonowo-stalowe elementy modułów konstrukcji – na pewno tak – wyjaśnia Tomasz Teluk.

Jeśli decydenci pominęliby kryteria ekonomiczne, a wyboru dokonaliby na podstawie kryteriów politycznych, stałoby się to ze szkodą dla inwestycji, dla rynku i dla konsumentów.

Według Instytutu Globalizacji tak fundamentalna dla przeszłości decyzja nie powinna wzbudzać kontrowersji. Decyzja polityczna rzuciłaby cień na proces decyzyjny, że wyboru dokonywano na podstawie targów i krótkowzrocznych kalkulacji.

Tymczasem kwestie bezpieczeństwa energetycznego kraju, długofalowego rozwoju gospodarczego i dobrobytu polskich rodzin, nie mogą podlegać negocjacjom i muszą stanowić priorytet dla rządzących podejmujących kluczowe dla Polski decyzje 

Społeczeństwo, partycypujące w kosztach modernizacji polskiej energetyki, powinno znać szczegóły, kryteria i motywy działań podejmowanych przez rząd wokół tej inwestycji – uważa Instytut Globalizacji.Więcej informacji na temat projektu „Atom dla Polski” udziela:

Dr Tomasz Teluk
Fundacja Instytut Globalizacji,
www.globalizacja.org  
instytut@globalizacja.org 
tel. + 48 600 023 118
     + 48 32 232 65 54