Ta strona internetowa używa ciasteczek.

Instytut Globalizacji opracowuje raport nt. energetyki jądrowej w Polsce

Instytut Globalizacji rozpoczął kolejny etap projektu edukacyjno-badawczego pt. „Atom dla Polski”, którego celem są badania na temat uruchomienia w Polsce elektrowni jądrowej. 

W ramach projektu eksperci Instytutu Globalizacji opracowują raport dotyczący perspektyw energetyki jądrowej w naszym kraju. Raport zostanie opublikowany w połowie września 2010 roku. 

– Instytut Globalizacji niezmiennie wspiera ideę budowy w Polsce jak największej liczby reaktorów jądrowych, których funkcjonowanie stanowi podstawę bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju – przyznaje dr Tomasz Teluk, prezes Instytutu Globalizacji. – Budowa własnych reaktorów będzie opłacalna dla polskiej gospodarki, również w kontekście unijnej polityki klimatycznej – wyjaśnia. 

W ramach projektu „Atom dla Polski”, obok prezentacji raportu, odbędzie się debata z udziałem ekspertów, podczas cyklicznych Śniadań Instytutu Globalizacji. Instytut planuje także przeprowadzenie badań opinii publicznej na temat postaw i oczekiwań Polaków wobec energetyki jądrowej.

W opinii Instytutu Globalizacji decyzje o budowie elektrowni atomowych powinny uwzględniać przede wszystkim czynniki technologiczne i ekonomiczne. Dlatego dobry partner zagraniczny do budowy elektrowni atomowych w Polsce powinien nie tylko zapewnić technologię bezpieczną i opłacalną, ale także zagwarantować szybki proces wdrożenia technologii oraz zapewnić wykorzystanie zasobów lokalnych, przede wszystkim partnerów biznesowych i siły roboczej.

– Partner powinien zagwarantować terminowe wykonanie projektu. Nie bez znaczenia są tez korzyści dla lokalnej gospodarki i dla konsumentów – wyjaśnia Tomasz Teluk.

Dlatego dobry wybór technologii, powinien być rozważany w perspektywie długoterminowych skutków dla Polski – uważa Instytut Globalizacji. 

Według Instytutu budowę elektrowni atomowych w Polsce powinna poprzedzić debata publiczna na ten temat. Jest to sprawa fundamentalna dla kraju, dlatego społeczeństwo powinno znać motywy i okoliczności wszelkich podejmowanych decyzji. Decyzje będą wywierały długoterminowe skutki dla wszystkich obywateli, więc powinny być podejmowane w sposób przejrzysty i zrozumiały.