Ta strona internetowa używa ciasteczek.

Rozwiązania PO w zakresie upadłości konsumenckiej odpowiadają rynkowi

Instytut Globalizacji uważa, że projekt nowelizacji prawa upadłościowego, zgłoszony przez Platformę Obywatelską, jest dobry dla rynku.

- Przedstawiony projekt jest korzystny zarówno dla przedsiębiorców jak i konsumentów, którzy znaleźli się w stanie niewypłacalności, a także dla wierzycieli, którzy będą mieli szansę na odzyskanie zobowiązań – uważa dr Tomasz Teluk, dyrektor Instytutu Globalizacji. – Projekt jest neutralny pod względem finansowym dla budżetu państwa. Oznacza to, że podatnicy nie dopłacą do upadłości. Ponadto dzięki upadłości wielu konsumentów stanie na nogi i nie będzie dłużej uzależnionych od pomocy socjalnej państwa – tłumaczy.

Instytut Globalizacji, po analizie projektu, uznał za pozytywne przedstawienie w nim ścisłego katalogu okoliczności, w których może zostać ogłoszona upadłość. Są to sytuacje losowe, niezawinione przez konsumenta, przede wszystkim długotrwała choroba, trwałe bezrobocie czy klęski żywiołowe.

Pozytywnie należy także ocenić możliwość zawarcia układu między wierzycielem a dłużnikiem. Duży nacisk w projekcie kładzie się na usługi doradcze, które w znaczącym stopniu mogą przyczynić się do edukacji ekonomicznej dłużników i zapobiec ewentualnym kłopotom finansowym w przyszłości. Doradcy nie będą dotowani ze środków publicznych.

Co niezwykle istotne, o upadłości będą decydować niezawisłe sądy. Po likwidacji majątku dłużnika sąd określi warunki spłaty zadłużenia. W trakcie tego okresu, dłużnik będzie miał obowiązek utrzymania zatrudnienia z możliwie wysokim wynagrodzeniem oraz będzie posiadał możliwość ograniczonego rozporządzania swoim majątkiem. Spłata zadłużenia będzie podlegała kontroli sądowej.

Prawo upadłościowe w wersji przygotowanej przez PO w proponowanym kształcie nie niesie za sobą zagrożeń dla rynku – ocenia Tomasz Teluk. – Wówczas upadłość będzie traktowana jako przywilej zmierzający do rehabilitacji finansowej konsumenta, a nie ucieczka od spłaty zobowiązań dla nieuczciwych dłużników – dodaje.

Informacja prasowa (PDF)