Ta strona internetowa używa ciasteczek.

Zakaz gier w Internecie niezgodny z prawem UE – potwierdza UKIE

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej potwierdził niezgodność z prawem unijnym planowanego zakazu organizowania gier losowych online, na co wcześniej zwracał uwagę Instytut Globalizacji.

UKIE zwrócił uwagę, że art. 3a projektu zmiany ustawy o grach i zakładach wzajemnych, wprowadzający całkowity zakaz organizowania gier i zakładów w Internecie łamie prawo wspólnotowe.

Zakaz łamie swobodę świadczenia usług za pomocą środków elektronicznych świadczonych z jednego z krajów wspólnoty. W świetle orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich zakaz nosi cechy dyskryminacji oraz jest zbyt radykalnym sposobem ograniczania dostępności tego rodzaju usług, zwłaszcza przy funkcjonowaniu państwowego monopolu. Zakaz mógłby zaistnieć tylko wówczas, gdyby na terenie Polski występował całkowity zakaz prowadzenia gier i zakładów – uważa UKIE.

UKIE podkreślił także, że nowelizacja ustawy będzie podlegać procedurze notyfikacji do Komisji Europejskiej. Procedura może okazać się nie do przejścia, ponieważ Komisja Europejska w marcu 2007 r. skrytykowała podobny projekt zakazu planowany w Niemczech. KE zwróciła uwagę, że ograniczenie dostępności gier losowych online może być uzyskane innymi środkami np. poprzez wymóg identyfikacji i rejestracji graczy oraz poprzez konieczność uzyskania licencji na działalność w danym kraju.

Opinia UKIE potwierdziła nasze wcześniejsze obawy o niezgodności zakazu z prawem wspólnotowym – komentuje dr Tomasz Teluk, dyrektor Instytutu Globalizacji, wolnorynkowego instytutu spraw publicznych. – Naganne jest, aby wszyscy podatnicy ponosili konsekwencje tworzenia złych przepisów – dodaje.

Pełny tekst uzasadnienia został opublikowany na stronach Ministerstwa Finansów i jest dostępny pod adresem:

http://www.mf.gov.pl/_files_/bip/bip_projekty_aktow_prawnych/oc/ukie_a.pdf

Informacja prasowa (PDF)