Ta strona internetowa używa ciasteczek.

Zakaz organizowania gier losowych online niezgodny z prawem UE

Wbrew zapewnieniom Ministerstwa Finansów, Instytut Globalizacji podtrzymuje opinię, że zakaz organizowania gier losowych online, zawarty w nowelizacji ustawy o grach losowych, jest niezgodny z prawem unijnym.

Po analizie ustawodawstwa unijnego stwierdzamy, że nasz projekt jest w pełni zgodny z prawem UE" – powiedział Polskiej Agencji Prasowej rzecznik Ministerstwa Finansów Jakub Lutyk, w wypowiedzi z 25 maja 2006.

Instytut Globalizacji podtrzymuje opinię, że zakaz łamie nie tylko Traktat Wspólnot Europejskich, ale jest niezgodny z orzeczeniami Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz stanowiskiem Komisji Europejskiej. – Interpretacja ministerstwa jest dokładnie odwrotna od wykładni prawa wspólnotowego dokonywanej przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości – uważa dr Tomasz Teluk, dyrektor Instytutu Globalizacji. – Tymczasem Polska związana jest z postawieniami Traktatu i orzecznictwa europejskiego od wejścia do UE tj. 1-go maja 2004 r. – przypomina.

Projekt nowelizacji narusza Traktat Wspólnot Europejskich, który gwarantuje swobodę przedsiębiorczości oraz swobodę świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej. Europejski Trybunał Sprawiedliwości w swoim orzecznictwie w sprawach Gambelli (C-243/01) oraz Placanica, Palazzese, Sorricchio (C-338, 359, 360/04) z marca 2007, uznał, że legalnym firmom zagranicznym, działającym na podstawie licencji wydanej w innym kraju UE, nie można zakazywać takiej działalności, bądź karać je za prowadzenie działalności bez koncesji lub zezwolenia wydanych przez dane państwo członkowskie. W orzeczeniu ETS powołał się na art. 43 i 49 Traktatu Wspólnot Europejskich.

Co wydaje się kluczowe, Komisja Europejska w podobnym duchu wypowiedziała się w szczegółowej opinii skierowanej do niemieckiego rządu w odpowiedzi na projekt niemieckiej ustawy wprowadzającej całkowity zakaz prowadzenia i urządzania internetowych gier i zakładów online. Komisja Europejska wszczęła przeciwko berlińskiemu rządowi postępowanie o naruszenie prawa wspólnotowego, tłumacząc swoje działanie faktem, że zakaz jest niezgodny z prawem wspólnotowym. W uzasadnieniu Komisja Europejska wyjaśnia, że całkowity zakaz wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia celu jakim jest prewencja uzależnień oraz ochrona nieletnich, naruszając tym samym zasadę proporcjonalności. Jest to widoczne w szczególności w przypadku, w którym krajowi monopoliści mogą reklamować swoje usługi, przy jednoczesnym zakazie reklamy dla podmiotów prywatnych. Jest to więc jednocześnie dyskryminacja legalnych przedsiębiorców z innych krajów Unii Europejskiej. Dodatkowo, projekt nowelizacji dyskryminując przedsiębiorców z UE zrównuje ich sytuację prawną z podmiotami spoza UE, w tym często działającymi z tzw. ‘rajów podatkowych’, na co samo Ministerstwo Finansów zwraca szczególną uwagę już na wstępie uzasadnienia projektu nowelizacji.

Z racji podobieństwa projektu ustawy do niemieckiego prawa Polska może spodziewać się analogicznego komentarza oraz skierowania przez Komisję sprawy do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Instytut Globalizacji w ciągu najbliższych tygodni opracuje ekspertyzę prawną na temat niezgodności z prawem europejskim zakazu udostępniania gier losowych online oraz ewentualnych kosztów i konsekwencji wprowadzenia takiego projektu. – Chcemy uniknąć sytuacji, że za złe prawo zapłacą wszyscy podatnicy, także ci, którzy z e-hazardem nie mają nic wspólnego – tłumaczy Tomasz Teluk.

Pełna wersja listu Komisji Europejskiej do Rządu Niemiec jest dostępna na stronie: www.vewu.com/home.php.

Informacja prasowa (PDF)