Ta strona internetowa używa ciasteczek.

Polacy nie chcą monopolu państwa na gry losowe w Internecie

Polakom nie podoba się zapowiedziane przez polityków wprowadzenie monopolu państwa na gry losowe oferowane za pośrednictwem Internetu - taki wniosek wypływa z badania opinii publicznej przeprowadzonego przez TNS OBOP na zlecenie Instytutu Globalizacji. Aż 42% ankietowanych na pytanie: „Czy Pana(i) zdaniem, państwo powinno posiadać monopol dotyczący gier losowych dostępnych za pośrednictwem Internetu?” odpowiedziało negatywnie. Przeciwnego zdania było 26% respondentów.

Spośród badanych, największą częścią przeciwników objęcia przez państwo monopolu na gry oferowane przez Internet stanowią mężczyźni oraz osoby w wieku od 20 do 29 lat (odpowiednio 46,7% i 55,5% ankietowanych). Również w pozostałych kategoriach wiekowych badanych liczba przeciwników monopolu wyraźnie przewyższa zwolenników takiego rozwiązania.

Spodziewaliśmy się takiego wyniku” mówi dr Tomasz Teluk, dyrektor Instytutu Globalizacji. „Polacy są przeciwni rozrostowi kontroli państwa nad kolejnymi obszarami życia. Uważają, że Internet powinien pozostać sferą zdemonopolizowaną. Polacy sprzeciwiają się monopolom, z którymi mieli do czynienia przez cały okres PRL-u. W tej chwili Internet jest ostatnim bastionem wolności gospodarczej” – tłumaczy Teluk.

Według Instytutu Globalizacji ewentualne wprowadzenie monopolu ograniczy wzrost gospodarczy, konkurencję na rynku gier online, innowacyjność, a także wpływy budżetowe z podatków. Ponadto monopolizacja byłaby niezgodna z prawem europejskim, zakładającym wolność świadczenia usług i brak dyskryminacji wobec podmiotów zagranicznych i prywatnych.

TNS OBOP, najstarszy polski ośrodek badania opinii publicznej, należący do światowej grupy badawczej TNS, przeprowadził badanie w dniach 7-10 listopada br. na reprezentacyjnej próbie 1005 osób.

Informacja prasowa (PDF)

Badanie TNS OBOP (ZIP)