Ta strona internetowa używa ciasteczek.

Partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi szansą dla śląskiego węgla

Polska powinna przystąpić do Partnerstwa dla Czystego Rozwoju i Klimatu, organizacji skupiającej emitentów ponad 70 proc. gazów cieplarnianych. Dzięki temu Śląsk zyska dostęp do najnowszych technologii tzw. „czystego węgla”, które zmodernizują górnictwo i zachowają miejsca pracy.

Polski rząd powinien poczynić starania, aby przystąpić do Partnerstwa dla Czystego Rozwoju i Klimatu, organizacji, której członkami są Stany Zjednoczone, Chiny, Indie, Australia, Korea Południowa i Japonia. Członkostwo w tym elitarnym klubie oznaczałoby dostęp do gigantycznych inwestycji i środków na badania i rozwój w dziedzinie pozostawienia węgla, jako głównego surowca w bilansie energetycznym naszego kraju.

Według najnowszego tzw. raportu Sterna, tylko rozwój nowych technologii, przyjaznych dla środowiska naturalnego może powstrzymać problem globalnego ocieplenia. Technologie „czystego węgla” pozwalają na jednoczesne zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i wykorzystanie węgla jako podstawowego surowca energetycznego. Dzięki nim, Śląsk może stać się innowacyjnym regionem, w którym górnicy będą mieli nadal pracę, a konsumenci – dostęp do taniej i bezpiecznej energii uzyskiwanej z węgla.

Polskę obowiązuje Protokół z Kioto, który nakładając limity emisji na zakłady, może spowodować redukcję produkcji, bankructwa i zwolnienia. Podobnie jak Japonia, sygnatariusz Protokołu z Kioto, powinniśmy przystąpić do Partnerstwa, przez co zyska Śląsk i cała gospodarka – tłumaczy dr Tomasz Teluk, dyrektor Instytutu Globalizacji.

Protokół z Kioto nie podpisało aż 166 krajów świata, a żaden z sygnatariuszy nie zanotował dotąd zakładanych redukcji emisji – dodaje Jerzy Samborski, dyrektor European Enterprise Institute. – Tylko rozwój czystych technologii jest w stanie pomóc środowisku naturalnemu. Technologie gazyfikacji węgla kamiennego to szansa na dynamiczny rozwój dla Śląska – dodaje.

Informacja prasowa (PDF)

Napisali o nas (PDF)


European Enterprise Institute (www.european-enterprise.org) jest wolnorynkowym instytutem spraw publicznych, mającym siedzibę w Brukseli. Ośrodek organizuje spotkania polityków, decydentów, ekspertów, dziennikarzy, aby efektywniej kształtować politykę Unii Europejskiej, z pożytkiem dla przedsiębiorstw i konsumentów.