Ta strona internetowa używa ciasteczek.

Zaproszenie na konferencję prasową pt. „Globalne ocieplenie a przyszłość śląskiego przemysłu węglowego”

Instytutu Globalizacji oraz European Enterprise Institute z Brukseli serdecznie zapraszają na konferencję prasową poświęconą problemowi polityki europejskiej wobec globalnego ocieplenia i jej konsekwencji dla przemysłu węglowego na Śląsku. Konferencja odbędzie się w restauracji Bohema, Katowice, ul. Bratków 4 w środę 13 grudnia, godz. 12.00.

Uczestnikami konferencji będą:

  • Chris Chorner – (USA), prawnik z Waszyngtonu
  • Jerzy Samborski – (Bruksela) dyrektor European Enterprise Institute
  • dr Tomasz Teluk – dyrektor Instytutu Globalizacji i ekspert Centre for the New Europe w Brukseli
  • prof. Jerzy Buzek – członek Parlamentu Europejskiego (w potwierdzaniu)

oraz przedstawiciele nauki, mediów i związków zawodowych.

Na konferencji zostaną przedstawione korzyści i szanse dla górnictwa, w szczególności rozwój najnowszych technologii tzw. „czystego węgla”, które pomogą przekształcić górnictwo w nowoczesną gałąź gospodarki energetycznej oraz zachować miejsca pracy dla wielu śląskich rodzin.

Paneliści przedstawią także alternatywne scenariusze walki z globalnym ociepleniem do europejskiego systemu handlu emisjami, a w szczególności możliwość przystąpienia Polski do Partnerstwa dla Czystego Rozwoju i Klimatu – organizacji skupiającej największych emitentów gazów cieplarnianych: Stany Zjednoczone, Chiny, Indie, Japonie, Australie, Koreę Południową, co przyniosłoby naszemu krajowi dostęp do najnowszych technologii oraz ogromne środki na badania i rozwój.

Zostanie omówiony także najnowszy raport dotyczący globalnego ocieplenia, który wykazuje, że rozwój technologii powinien być głównym narzędziem w rozwiązywaniu problemu zmian klimatu.


European Enterprise Institute (www.european-enterprise.org) jest wolnorynkowym instytutem spraw publicznych, mającym siedzibę w Brukseli. Ośrodek organizuje spotkania polityków, decydentów, ekspertów, dziennikarzy, aby efektywniej kształtować politykę Unii Europejskiej, z pożytkiem dla przedsiębiorstw i konsumentów.