Ta strona internetowa używa ciasteczek.

Śniadania IG: 5 grudnia 2006 r. (Warszawa, restauracja La Bohème)

Zaproszenie na premierę: "Raport o ochronie zdrowia w Polsce. Co zrobić, aby nowoczesna medycyna była dostępna dla pacjentów?". Fundacja Instytut Globalizacji ma zaszczyt zaprosić na śniadanie prasowe, podczas którego zaprezentowany zostanie najnowszy raport o możliwych kierunkach reformy służby zdrowia w Polsce, opracowany w ramach kampanii „Wiedza to zdrowie”.

Z raportu wynika m.in.:

  • Nowoczesna medycyna jest niedostępna dla Polaków. Polska znalazła się na 21. miejscu na 26 sklasyfikowanych krajów Europy w Europejskim Indeksie Konsumentów przygotowanym przez brukselski think tank HealthConsumerPowerhouse. Szczególnie słabo oceniono w Polsce dostęp do informacji medycznej oraz do nowoczesnej farmakoterapii;
  • Z badań opinii publicznej, przeprowadzonych przez TNS OBOP dla Instytutu Globalizacji, wynika, że Polacy uważają, iż lepszy dostęp do leków spowodowałby zmniejszenie zachorowań i poprawę zdrowia społeczeństwa. Jednocześnie Polacy są przekonani, że mają gorszy dostęp do leków w porównaniu do mieszkańców innych krajów Unii Europejskiej;

  • Jako jedną z dróg reform służby zdrowia dr Andrzej Misiński oraz Andrzej Sośnierz proponują koncepcję „bonu zdrowotnego”, który eliminuje obecnie obowiązujący skomplikowany system poboru i redystrybucji składki ubezpieczeniowej. W projekcie ustawy o ubezpieczeniu zdrowotnym w Towarzystwach Ubezpieczenia Zdrowotnego „bon zdrowotny” zdefiniowano jako „uprawnienie przysługujące osobom objętym powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym do opłacenia przez budżet państwa należnej składki zdrowotnej”.

W konferencji udział wezmą m.in. autorzy raportu:

  • Andrzej Sośnierz – prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
  • Adam Kozierkiewicz - dyrektor Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia
  • dr Andrzej Misiński – ekspert ds. ochrony zdrowia Centrum im. Adama Smitha
  • dr Tomasz Teluk – dyrektor Instytutu Globalizacji

Spotkanie odbędzie się w Warszawie w restauracji La Boheme na pl. Teatralnym (www.laboheme.com.pl), we wtorek, 5 grudnia 2006 r. o godz. 11.00.

Dyskusję moderują: dr Tomasz Sommer oraz Wojciech Żegolewski z Instytutu Globalizacji.

Zostali zaproszeni dziennikarze oraz eksperci zajmujący się ochroną zdrowia. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu na adres: instytut@globalizacja.org.

Uczestnicy otrzymają darmowe egzemplarze raportu oraz wyśmienite drugie śniadanie przygotowane przez kucharza restauracji La Boheme.

Spotkanie zostanie zorganizowane w ramach Śniadań Instytutu Globalizacji. Jest to cykliczna impreza ekspertów, decydentów i dziennikarzy, w ramach projektów spraw publicznych, prowadzonych przez Fundację.

Informacja prasowa (PDF)