Ta strona internetowa używa ciasteczek.

Polacy uważają, że lepszy dostęp do leków poprawiłby ich zdrowie

Pacjenci są zdania, że lepszy dostęp do nowych leków spowodowałby zmniejszenie zachorowań i poprawę zdrowia społeczeństwa – wynika z badań TNS OBOP, przeprowadzonych na zlecenie Instytutu Globalizacji. Jednocześnie Polacy są przekonani, że nie mają takiego samego dostępu do leków jak mieszkańcy innych krajów Unii Europejskiej.

57 proc. badanych odpowiedziało, że nie zgadza się ze stwierdzeniem, że w Polsce pacjenci mają taki sam dostęp do leków jak w pozostałych krajach UE. Tylko 4 proc. respondentów zdecydowanie zgodziło się z powyższą opinią. Z kolei 59 proc. Polaków zgadza się, że lepszy dostęp do leków oznacza zdrowsze społeczeństwo. Zaledwie 6 proc. Polaków zdecydowanie nie widzi związku między dostępem do nowoczesnej farmakoterapii a stanem swojego zdrowia.

- Badania ukazały także ogromne znaczenie wiedzy medycznej. Co czwarty Polak jest niezadowolony z informacji o zdrowiu, udzielanych przez lekarzy. Jednocześnie niemal każdy z nas podejmuje próby samoleczenia, zanim skorzysta z pomocy lekarskiej – podsumowuje dr Tomasz Teluk, dyrektor Instytutu Globalizacji. – Warto więc zastanowić się nad skutkami zdrowotnymi dysproporcji w wiedzy o paramedykamentach i o lekach dostępnych na receptę – dodaje.

tns_obop

Jednocześnie badania potwierdziły wyniki wcześniejszych opinii na temat służby zdrowia w Polsce. Utrzymuje się duży stopień niezadowolenia z usług publicznej opieki medycznej: blisko połowa Polaków jest złego zdania o publicznej służbie zdrowia, a liczba niezadowolonych wzrasta wraz z wymaganiami pacjentów.

Z badań Instytutu Globalizacji wynika także, że co trzeci Polak wyjechałby na leczenie zagranicę, jeśli Narodowy Fundusz Zdrowia zwróciłby koszty terapii, co należy uznać za istotną informację w świetle ostatnich wyroków Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, nakazujących zwrot kosztów leczenia zagranicą pacjentom z UE, w przypadku, gdy odwlekanie leczenia może mieć wpływ na pogorszenie się stanu zdrowia pacjenta.

Badania obnażyły także małą wagę, jaką przykładają Polacy do spraw zdrowotnych. Zaledwie 13 proc. Polaków przeznaczyłoby wygraną 10 000 złotych na inwestycję we własne zdrowie. Zdecydowana większość pytanych wybrałaby konsumpcję, inwestycję w edukację bądź oszczędzanie.

Badanie TNS OBOP zostało przeprowadzone w ostatnich tygodniach września na 1000 osobowej próbie badanych. Szczegółowe omówienie badań będzie zawarte w specjalnym raporcie Instytutu Globalizacji o ochronie zdrowia w Polsce, który zostanie wydany w listopadzie bieżącego roku.

Informacja prasowa (PDF)
Badanie TNS OBOP (PDF)
TNS OBOP research (PDF)

Media o nas: