Ta strona internetowa używa ciasteczek.

Rozpoczęcie kampanii „Wiedza to Zdrowie”

Fundacja Instytut Globalizacji wspólnie ze Stowarzyszeniem Pacjentów Primum non Nocere inauguruje kampanię „Wiedza to Zdrowie”, która ma na celu zwrócić uwagę opinii publicznej na problem niedostatecznej wiedzy medycznej w społeczeństwie.

Niedostatek wiedzy medycznej wśród pacjentów skutkuje gorszym stanem zdrowia społeczeństwa. Słaby dostęp do informacji, niska dostępność nowoczesnych form terapii i nieefektywność publicznego systemu ochrony zdrowia, pogłębiają kłopoty pacjentów.

Pacjenci mają swoje prawa, które nie są respektowane. Jednym z nich jest prawo do informacji – mówi dr Tomasz Teluk, Dyrektor Instytutu Globalizacji. – Dobrze poinformowany pacjent, mający pełen dostęp do wiedzy o najnowszych osiągnięciach medycyny, może domagać się od świadczeniodawców nowoczesnych form leczenia – dodaje Teluk.

Kampania zbiega się z wyborami samorządowymi, dlatego pacjenci mają nadzieje, że ich postulaty zostaną usłyszane także przez polityków.

Pacjentem i wyborcą jest każdy z nas. Oczekujemy od polityków wszystkich opcji zdecydowanych działań, a nie tylko przedwyborczych deklaracji. Wybory miną, a pacjenci ze swoimi problemami pozostaną. Pacjent nie jest złem koniecznym systemu ochrony zdrowia. Ochrona zdrowia jest problemem całego społeczeństwa – uważa dr Adam Sandauer prezes Stowarzyszenia Pacjentów Primum non Nocere.

Pacjent dysponujący przyzwoitym poziomem wiedzy o zdrowiu jest po prostu zdrowszy. Dlatego decydenci powinni umożliwić obywatelom dostęp do koniecznych informacji o schorzeniach i lekach z wielu źródeł. W takim kierunku zmierzają regulacje Komisji Europejskiej.

Kampania „Wiedza to Zdrowie” rozpoczyna się demonstracją pacjentów pod Sejmem RP w piątek 22 września o godz. 12.00. Następnie pacjenci wyślą petycję do Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Güntera Verheugena oraz Komisarza ds. Zdrowia Markosa Kyprianou.

Już we wrześniu Instytut Globalizacji wspólnie z TNS OBOP zbada oczekiwania pacjentów wobec systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz ich stosunek do problemu wiedzy medycznej. Wyniki badań zostaną zaprezentowane na specjalnej konferencji prasowej.

Kampanię zakończy publikacja raportu końcowego o ochronie zdrowia w Polsce, sporządzona przez uznanych ekspertów rynku zdrowotnego.

Informacja prasowa (PDF)