Ta strona internetowa używa ciasteczek.

Powstała koalicja „Wiedza dla zdrowia”.

Powstała koalicja „Wiedza dla zdrowia”

W Warszawie powstała koalicja na rzecz powszechnej informacji medycznej „Wiedza dla zdrowia”. Jest to inicjatywa polskich instytutów spraw publicznych: Instytutu Globalizacji, Fundacji Niepodległości, Stowarzyszenia „Stop Korupcji” oraz Stowarzyszenia Pacjentów Primum non nocere, która ma na celu zwiększenie dostępu do informacji medycznej dla pacjentów oraz reformę europejskiego systemu ochrony zdrowia.

Koalicja, do której zostaną zaproszeni także politycy zaangażowani w reformę służby zdrowia, inne organizacje i stowarzyszenia oraz firmy prywatne, ma na celu upowszechnienie wiedzy o zdrowiu oraz dostępu do informacji medycznej. Prawo do informacji medycznej, według europejskich organizacji pacjentów skupionych w Sieci Aktywności Obywatelskiej (Active Citizenship Network), jest najczęściej łamanym postulatem Europejskiej Karty Pacjenta.

Koalicja będzie przeciwdziałała specyficznej cenzurze wobec wiedzy o zdrowiu, obecnej w mediach. Jak wykazują badania, pacjenci coraz częściej poszukują informacji o zdrowiu w mediach tradycyjnych czy w Internecie. Owa dyskryminacja chorych, niezrozumiała w Erze Informacji, wpływa negatywnie na poziom zdrowia społeczeństw i powoduje wzrost kosztów opieki medycznej.

Koalicja opowiada się za zniesieniem zakazu kierowania bezpośredniej informacji medycznej do pacjenta. Dzięki wolnemu dostępowi do wiedzy medycznej, chory staje się aktywną strona terapii, zyskuje większy wybór dostępnych metod terapeutycznych oraz informację o aktualnym postępie w medycynie. Aktywna rola pacjenta jest niezbędna w rozwiązywaniu problemów współczesnej ochrony zdrowia.

Koalicja popiera wszelkie projekty przyczyniające się do upowszechnienia informacji medycznej, w tym proponowany przez Komisję Europejską projekt tworzenia publicznych baz danych o schorzeniach i lekach wyjaśnia dr Tomasz Teluk, dyrektor Instytutu Globalizacji. Zdajemy sobie jednak sprawę, że konieczna jest pełna liberalizacja dostępu do informacji, dlatego będziemy domagać się niezbędnych zmian, także w polskim prawie farmaceutycznym. Jest niezrozumiałe, dlaczego pacjenci cierpiący na choroby przewlekłe mają mieć gorszy dostęp do informacji o schorzeniach od tych, którzy szukają w Internecie prognozy pogody czy kursów walut dodaje Teluk.

Podobnego zdania jest dr Adam Sandauer, prezes Stowarzyszenia Pacjentów Primum non nocere. Dostęp do informacji medycznej ewoluował początkowo wraz z tajemnicą lekarską. Pochodzi ona prawdopodobnie od pilenie strzeżonej wiedzy szamana, wiedzy leczenia, która dawała władzę. Obowiązujące prawo UE niestety zablokowało dostęp obywatela do wiedzy medycznej uważa Adam Sandauer.

W ostatnich dniach do koalicji przystąpiło Stowarzyszenie „Stop Korupcji”. Pierwszym krokiem do uzdrowienia polskiej służby zdrowia z korupcji i patologicznych układów jest zniesienie biurokratycznej cenzury uniemożliwiającej swobodny dostęp pacjentów do wiedzy medycznej mówi Janusz Kowalski, prezes stowarzyszenia "Stop Korupcji"

Więcej informacji na temat koalicji „Wiedza dla Zdrowia” można uzyskać pod numerem telefonu +48 600 023 118 oraz pod adresem e-mail: instytut@globalizacja.org.