Ta strona internetowa używa ciasteczek.

List Instytutu Globalizacji do Ministra Sprawiedliwosci RP.

Minister Sprawiedliwości RP
Zbigniew Ziobro
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa

2006-02-01

Szanowny Panie Ministrze,

Mimo, że w zeszłorocznych referendach, społeczeństwa Francji i Holandii, wypowiedziały się negatywnie wobec eurokonstytucji, nie zrezygnowano z budowania europejskiego superpaństwa. Dotychczas, nie zważając na wolę obywateli, wdrożono już wiele projektów przewidzianych przez ten nieudany dokument: m.in. Kartę Praw Podstawowych, Europejską Agencję Obrony, Europejski Program Kosmiczny, kodeks karny UE, korpus dyplomatyczny, Agencję Granicy Zewnętrznych oraz struktury policyjne i wojskowe.

Podobnie jak wielu rodaków, z niepokojem śledzę rozbudowę brukselskiej biurokracji, uzależnienie państw członkowskich od regulacji, oraz utratę konkurencyjnej pozycji Europy w dobie globalizacji. O wiele lepszym rozwiązaniem dla przyszłości Europy byłby powrót do koncepcji jednolitego rynku, suwerenności ekonomicznej i politycznej państw członkowskich, dobre relacje transatlantyckie oraz zwrócenie nadrzędności tworzenia prawa parlamentom narodowym.

Europejską opinię publiczną w wielką konsternację wprawiły dane udostępnione przez Ministerstwo Sprawiedliwości Niemiec, na wniosek posła CSU Johannesa Singhammera, z których wynika, że aż 80 proc. z 23 167 aktów prawnych, uchwalonych w tym kraju od 1998 r., miało swoje źródło w Brukseli.

Dlatego zwracam się do Pana Ministra z oficjalnym zapytaniem, jaki procent aktów prawnych uchwalonych w Polsce, zostało narzucone przez instytucje europejskie. Opinia publiczna ma prawo do tego typu informacji, ponieważ zachodzi obawa, że prawodawstwo może być głównym narzędziem ograniczania konkurencji ze strony dynamicznie rozwijających się nowych krajów członkowskich, w tym Polski.

Z poważaniem,

Dr Tomasz Teluk

Dyrektor Instytutu Globalizacji