Ta strona internetowa używa ciasteczek.

List Güntera Verheugena do Instytutu Globalizacji

W 2006 rozpoczną się pracę nad stworzeniem europejskich baz danych o lekach i schorzeniach, które będą w łatwy sposób dostępne dla pacjentów – zapewnił wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Güntera Verheugena w liście skierowanym do dyrektora Instytutu Globalizacji dra Tomasza Teluka.

W połowie października polskie instytuty praw publicznych - Instytut Globalizacji, Fundacja Niepodległości oraz Stowarzyszenie Obrony Praw Pacjentów Primum non nocere dr Adama Sandauera, zwróciły się do Komisji Europejskiej o zniesienie zakazu kierowania bezpośredniej informacji medycznej do pacjenta. W wyniku obowiązywania tego przepisu poziom wiedzy medycznej pacjentów jest zastraszająco niski a UE traci swoją pozycję lidera w zakresie innowacji.

Verheugen przypomniał, że w 2004 r. Komisja Europejska zaproponowała modyfikację artykuł 88 Dyrektywy 2001/83/EC, aby zwiększyć dostęp pacjentów do informacji medycznej. Propozycja została jednak odrzucona przez Parlament Europejski.

Obecnie, widząc konieczność zwiększenia dostępu do wiedzy medycznej, Komisja ds. Zdrowia kierowana przez Markosa Kyprianou rozpocznie prace nad stworzeniem baz danych, które zawierałyby nie promocyjne informacje o lekach i schorzeniach i były łatwo dostępne dla europejskich pacjentów. Prace nad projektem rozpoczną się w 2006r.

Cenzura informacji w dobie Internetu to utopia, dlatego bardzo dobrze, że pacjenci zyskają możliwość dostępu do wiedzy medycznej - skomentował dr Tomasz Teluk, dyrektor Instytutu Globalizacji. Projekt ma szanse stać się kompromisem między żądaniami pacjentów, organizacji profesjonalnych oraz przemysłu farmaceutycznego.