Ta strona internetowa używa ciasteczek.

Ludzkie koszty wyższe od klimatycznych korzyści

Koszty, które poniesie ludzkość w wyniku globalnej kontroli emisji dwutlenku węgla mogą być znacznie wyższe niż potencjalne korzyści związane z ochroną środowiska naturalnego – wynika z najnowszego raportu Instytutu Globalizacji, opublikowanego na 2 tygodnie przed Szczytem Klimatycznym w Kopenhadze.

Z raportu „Negatywne konsekwencje polityk wobec naturalnych zmian klimatu. Zagrożenia dla wolności przedsiębiorstw i obywateli przed Szczytem Klimatycznym ONZ w Kopenhadze”, wynika, że politycy i ekolodzy będą dążyli do podpisania dokumentu zastępującego Protokół z Kioto.

Traktat Kopenhaski nakładałby drakońskie normy emisji dwutlenku węgla, zmierzając do praktycznej eliminacji jego emisji do 2050 r. Byłoby to szczególnie niebezpieczne dla takich krajów jak Polska, których gospodarka bazuje na spalaniu węgla kamiennego.

– Dogmat „dekarbonizacji” energetyki, a więc wyeliminowania emisji dwutlenku węgla, spowoduje drastyczny wzrost cen energii, co może spowodować długotrwałą recesję krajów rozwiniętych, a spadek zamożności i głód w krajach ubogich – ostrzega dr Tomasz Teluk, prezes Instytutu Globalizacji i tegoroczny laureat Nagrody Templetona za książkę „Mitologia efektu cieplarnianego”.

– Może okazać się, że koszty, które poniesie ludzkość będą gigantyczne, a efekty środowiskowe przeprowadzonych zmian pozostaną praktycznie niezauważalne – dodaje Teluk.

Według Instytutu Globalizacji nieodpowiedzialne wdrażanie nowoczesnych technologii może spowodować szkody ekologiczne i humanitarne. Technologia wychwytywania i wpompowywania CO2 do wnętrza Ziemi jest nieprzewidywalna, natomiast masowa produkcja biopaliw doprowadziła już do wzrostu cen żywności i zwiększenia odsetka głodujących i umierających z niedożywienia.

Ponadto propozycja podpisania Traktatu Kopenhaskiego zmierza do zwiększenia fiskalizmu państwa, poprzez różnorodne podatki węglowe, tworzenie dodatkowych funduszy pomocowych oraz system handlu emisjami. Efektem potrzeby globalnej koordynacji działań może być postulat stworzenia rządu globalnego.

Polityka wobec zmian klimatu niesie za sobą długotrwałe zagrożenia dla ogólnego dobrobytu, wzrostu krajów rozwijających się oraz zagrożenia dla wolności gospodarczej, politycznej i osobistej – uważa Instytut Globalizacji.

Cały raport można pobrać tutaj: kopenhaga_raport_IG.doc.
Wersja w j. angielskim: kopenhaga_raport_IG.doc (in english).

Więcej informacji udziela:

Dr Tomasz Teluk, tel. 600 023 118; e-mail: tomasz@teluk.net