Ta strona internetowa używa ciasteczek.

Biznes ofiarą polityki

Polacy mają coraz bardziej pozytywny stosunek do przedsiębiorczości. Za tworzenie złego, korupcjogennego prawa oraz psucie gospodarki obwiniają polityków – wynika z badań TNS OBOP dla Instytutu Globalizacji.

Politycy, którzy zbudowali kampanię wyborczą na zawiści wobec najbogatszych ponieśli porażkę. Według Polaków przedsiębiorcy, w przeciwieństwie do polityków, rozwijają gospodarkę, tworzą miejsca pracy i podnoszą społeczny dobrobyt. Taka konkluzja wynika z badań opinii publicznej, które w lutym br. w ramach projektu edukacyjno-badawczego „Przedsiębiorczość to powołanie” przeprowadził TNS OBOP dla Instytutu Globalizacji, wolnorynkowego instytutu spraw publicznych.

Co znamienne, padł odwieczny mit „homo sovieticus”, że „pierwszy milion trzeba ukraść”. Z tym stwierdzeniem nie zgadza się 37 proc. Polaków. 29 proc. respondentów nie ma zdania na ten temat.

- Społeczeństwo staje się coraz bardziej zamożne i widzi, że do dobrobytu dochodzi się ciężką pracą - komentuje dr Tomasz Teluk, dyrektor Instytutu Globalizacji. - Przedsiębiorczość nabiera pozytywnych konotacji. Znacznie gorzej w oczach obywateli wypadają politycy - dodaje. Krytyczne wobec dużego biznesu pozostają nieomal wyłącznie osoby najgorzej wykształcone i najuboższe.

Polacy uważają także, że najwięksi przedsiębiorcy - na czele z Ryszardem Krauze - zostali wykorzystani dla politycznych celów w ostatniej kampanii wyborczej. Najwięksi polscy biznesmeni zostali wykorzystani w ostatniej kampanii wyborczej, uważa 40 proc. pytanych, przy 8 proc. głosów przeciw.

To politycy (wg 38 proc. badanych) „w największym stopniu przyczyniają się do tworzenia negatywnej atmosfery wokół największych przedsiębiorców w Polsce” (przy 15 proc. twierdzących, że sami przedsiębiorcy są temu winni).

Na pytanie: „Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem: politycy tworzą złe, korupcjogenne prawo?” twierdząco odpowiedziało aż 59 proc. pytanych. Przeciwnego zdania jest 7 proc. ankietowanych.

Prawo i Sprawiedliwość jest ugrupowaniem politycznym „najbardziej niechętnym polskiemu biznesowi” - orzekło 28 proc. respondentów (dla porównania LiD - 6 proc. tego rodzaju wskazań, a PO - 2 proc.).

Informacja prasowa i raport z badania (ZIP)